27 / 05 / 2022

Park Elektrik uzman kuruluş raporunu yayınladı!

Park Elektrik uzman kuruluş raporunu yayınladı!

Park Elektrik Üretim Madencilik sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Park Elektrik uzman kuruluş raporunu yayınladı.Park Elektrik Üretim tarafından aypılan açıklama şöyle;


01.09.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamızda özetle, 30.06.2014 tarihli mali tabloları esas alınarak Şirketimizin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Silopi Elektrik Üretimi A.Ş."Silopi Elektrik" tarafından devralınması suretiyle, Silopi Elektrik  bünyesinde birleşmenin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanıldığı duyurulmuştu. 


  Birleşme işlemleri kapsamında görevlendirilen uzman kuruluş Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton International Üye Kuruluşu) tarafından hazırlanan rapor tamamlanmıştır. Söz konusu raporda özetle SPK'nın II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile düzenlendiği üzere, Silopi Elektrik ve Park Elektrik'in birleşmesi işleminde, birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı uluslararası kabul görmüş üç farklı değerleme yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.Bu çalışmada, Silopi Elektrik ve Park Elektrik'in birleşmesi işleminde, birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarının belirlenmesi amacıyla, varlık esaslı yaklaşım - özkaynak değeri yöntemi, gelir yaklaşımı - indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemi ve piyasa yöntemi - Silopi Elektrik için benzer işlemler yöntemi ve Park Elektrik için borsa değeri yöntemi kullanılmıştır. 

  Özkaynak değeri yöntemi, sadece değerleme tarihi itibariyle kayıtlı özkaynak değerini göstermekte; ve müşteri portföyü, personel, ticari isimler ve markalar, patentler, lisanslar, pazar payı, dağıtım ağı ve gelecek potansiyeli gibi kayıtlarda yansıtılmayan değerleri dikkate almamaktadır. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Silopi Elektrik bir ünite ile üretim faaliyetlerini sürdürmekte; ikinci üçüncü ünitelerin sırasıyla Ekim 2014 ve Aralık 2014 aylarında faaliyete geçeceği tahmin edilmektedir.  İkinci ve üçüncü ünitelerin faaliyete geçmesi ile birlikte, Silopi Elektrik'in elektrik enerjisi üretim kapasitesi şimdiki kapasitesinin üç katına çıkacaktır.  İlave olarak, özkaynak değeri ile piyasa değeri arasında, enflasyon ve demode olma gibi nedenlerden dolayı önemli oranda farklılık olabilmektedir. Genel olarak, özkaynak değeri, yüksek enflasyon olan ekonomilerde bir önemi olmayan, yalnızca varlığın en düşük değeri konusunda fikir veren bir değerdir. Bu nedenlerden dolayı, birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı hesaplanırken indirgenmiş nakit akışları analizi yöntemi ve piyasa yöntemi (Silopi Elektrik  için benzer işlemler yöntemi ve Park Elektrik için borsa değeri yöntemi) ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Ağırlıklandırılarak kullanılan bu iki yöntemin birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarının belirlenmesinde adil ve makul olduğu düşünülmektedir. Yukarıda bahsedilen iki yönteme verilen ağırlıklara göre hesaplanan birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı aşağıda belirtilmiştir. Ağırlıklandırma yaklaşımının kullanılması ile birlikte, yukarıda bahsedilen iki değerleme yönteminin kullanılmasının birleşmeye taraf olan Silopi Elektrik ve Park Elektrik'in yatırımcıları için adil ve makul olduğu düşünülmektedir. Buna göre, birleşme oranı %74,19, hisse değiştirme oranı 0,186914 ve birleşme sonucunda artırılacak sermaye tutarı 27.825 bin TL olarak hesaplanmıştır.

 Buna göre, birleşme işleminde "ayrılma hakkı"nı kullanmayan pay sahiplerimize, birleşme işleminin onaylandığı Genel Kurul kararının Ticaret Sicili'ne tescili ile birlikte, toplam 1 TL nominal bedelli Şirketimiz payı karşılığında, 0,186914 TL Silopi Elektrik Üretim A.Ş. payı teslim edilecektir. 12.09.2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ekte ve www.parkelektrik.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.


  Yukarıda açıklanan oranlar, artırılan sermaye ve birleşme hususu henüz kesinleşmemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından sonra kesinleşecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurumuza ilişkin nihai kararı çerçevesinde birleşmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak, ayrıca birleşme ile ilgili esaslar, her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Genel Kurul toplantılarında görüşülecektir.

  Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.