Peker GYO'nun rüçhan hakkı kullanım süresi değişti!

Peker GYO'nun rüçhan hakkı kullanım süresi değişti!Peker GYO'nun 2021/14 sayılı kararı ile rüçhan hakkı kullanım süresi değişti. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine karar verildi. 


Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) rüçhan hakkı kullanım süresi hakkında açıklama yaptı. 

Rüçhan hakkı kullanım süresi değişti

Peker GYO Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile rüçhan hakkı kullanım süresine ilişkin değişikliğe gidildi. 

30 günlük zaman

Şirketin söz konusu yönetim kurulu toplantısında yeni pay alma hakları kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine oybirliği ile karar verildi. 

Yeni pay alma hakkına ilişkin bilgiler

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi
Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.

b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı
Yoktur.

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı
Yoktur.

ç) Yeni pay alma hakları kullanım tarihleri satış fiyatı
Yeni pay alma hakları aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde Şirket tarafından daha sonra KAP aracılığı ile (www.kap.org.tr) duyurulacak olan tarihler arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 adet pay 1 TL’den satışa sunulacaktır.

d) Ortakların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı
Yeni pay alma oranı yüzde 400’dür.

e) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi
Pay bedelleri Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak için Şirket adına
açılmış olan no’lu TL hesaba yatırılacaktır. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de aracı

f) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,
- Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar veya ihraççı aracılığıyla,
- Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar aracılığıyla yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, yeni payalma hakkı kullanılamayacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.

g) Kullanılmayan yeni pay alma haklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin bilgi

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar, 2 iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla BİAŞ Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Bu aşamada satılamayan pay olursa, kullanılmayan ve /veya satılamayan pay kadar sermaye arttırmı tutarı 6 iş günü içinde iptal edilecek ve TTSG’de ilan edilecektir.

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi

   

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014

8.433.333,334

33.733.333,336

400,00000

1,00

A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014

Nâma

   

B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022

244.566.666,666

978.266.666,664

400,00000

1,00

B Grubu

B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022

Hamiline

   

 

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket'imiz Yönetim Kurulunun 17.05.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile rüçhan hakkı kullanım süresine ilişkin değişikliğe gidilmiş olup, söz konusu yönetim kurulu toplantısında yeni pay alma hakları kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine oybirliği ile karar verilmiştir.