Peker GYO'nun Yönetim Kurulu'na 2 yeni üye! 

Peker GYO'nun Yönetim Kurulu'na 2 yeni üye! 


Peker GYO'nun 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle aynı sürede görev yapmak üzere Celal Zaim Çil ve Alper Saha, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. 


Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), genel kurul işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. 

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak Yönetim Kurulu üyeleriyle aynı sürede görev yapmak üzere Celal Zaim Çil ve Alper Saha, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. 

Avukat Alper Saha, 2005'te ASH Hukuk Bürosunu kurdu. ASH Hukuk bürosu, Bankacılık Finansmanı, Sermaye piyasaları, Yarışma, Kurumsal Ticari, Türevler, IP ve Veri Koruma, Birleşme ve Devralmalar, Proje Finansmanı, İdari Hukuk, Tartışmalı Karar, İş, İcra - Tahsilat, Soruşturmalar ve Beyaz Yaka Suçları, Özelleştirme, KÖİ ve Devlet Sözleşmeleri, Emlak, Yeniden Yapılandırma ve iflas, vergi alanlarındak davalarla ilgileniyor. 

Prof. Dr. Celal Zaim Çil ise Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü 1982 yılında üstün başarılı öğrenci olarak tamamladı. Celal Zaim Çil, Kasım 2018 tarihinde Peker Savunma A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmaya başladı. 

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 27.10.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edilmiş,

- 2020 yılına ilişkin finansal tabloları kabul edilmiş,

- Yönetim kurulu üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş,

- Yatırım ihtiyaçları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş,

- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak yönetim kurulu üyeleri ile aynı süre görev yapmak üzere Celal Zaim Çil ve Alper Saha Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş,

-Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmiş ve yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,

- 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 2020 yıl sonu mali tablolarında oluşan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmiştir,

- Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no'lu ilkesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2020 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılmıştır.

Celal Zaim Çil kimdir?

Alper Saha kimdir?