Peker Havacılık Anonim Şirketi kuruldu!

Peker Havacılık Anonim Şirketi kuruldu!

Peker Havacılık Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Şişli'de Hasan Peker ve Ayşegül Peker tarafından kuruldu.Peker Havacılık Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Şişli'de Hasan Peker ve Ayşegül Peker tarafından kuruldu.


Peker Havacılık Anonim Şirketi iş konusu; a. Yurt içinde ve yurt dışında bir yerden bir yere her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yolcu, yük, posta, her türlü ticari veya gayri ticari emtiaya ilişkin tarifeli veya tarifesiz taşımacılık yapmak ve bu amaçla ilgili her türlü faaliyette bulunmak. b. Hava taşımacılığı ile ilgili olarak uçak ve diğer hava taşıtları ile bunların motorları, aksam, bilumum teçhizatını, malzemelerini, yedek parçalarını, takım ve avadanlıklarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını,ihracatını, pazarlamasını, bayiliğini, mümessilliğini, komisyonculuğunu yapmak,yaptırmak, bunların bakımı için hangar, barınak, park yeri, depo, özel antrepo ve tamirhaneler gibi hava taşımacılığı ve komünikasyonla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek. c. Her türlü hava nakil araçlarının (motorsuz, jet motorlu, pervaneli uçaklar ile her türlü helikopter) üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bunların kiralanması için anlaşmalar yapmak, bu araçların bakım ve onarımlarını yapmak,bakım onarım anlaşmalarını imzalamak, yedek parçalarının üretimini, ithalat ve ihracatını yapmak. Pilotlu veya pilotsuz kiralamak veya kiraya vermek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak. Yurt çapında pazarlama ve servis hizmetlerini vermek, hizmet birimlerinde çalışacak elemanların eğitimlerini sağlamak, bütün bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içi ve dışında gerekli tüm anlaşmaları yapmak. d. Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. e. Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek f.  Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. g. Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirlerarası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir. h. İşletme yaptığı meydanlarda hava ulaşımı ile ilgili bakım, onarım, uçuş kontrol teknik bakım gibi her çeşit uçak, yolcu, yük ve posta hizmetlerini bizzat yapmak, başkalarına yaptırmak ve aynı hizmetleri diğer gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar için de yerine getirmek. i.  Hava ulaşım araçları ile kargo taşımacılığı yapmak, kargoların uçaklara yükleme ve boşaltma işlemini yapmak, gümrük antrepo ve depolara ulaştırmak. Kendisine ve diğer havayolları veya hava ulaşımı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve diğer hava ulaşım araçları için her türlü bilet, hamule senedi satmak, sattırmak, bu amaçla bilet satış yerleri açmak. j.  Havayolu ile ambulans uçuşları yapabilir (Hasta ve yaralılarla bunlara refakat edecek yolcuların işletmeye açık hava alanları arasında taşınmasını kapsayan uçuşlar yapabilir). k. Havayolu ile reklam uçuşları yapabilir (Reklam maksadıyla havadan pano çekilmesi veya havadan yere reklam malzemeleri atmak üzere uçuşlar yapabilir). l.  Boru hattı (petrol hattı) ve yüksek gerilim hatlarına (elektrik hatları) kontrol uçuşları yapmak ve havadan resim çekmek.  Sportif amaçlı havacılık faaliyetlerinde bulunmak, model uçaklar imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, yarışmalar düzenlemek. m. Her türlü havacılıkla ilgili uçuş eğitimleri vermek, uçuş öğrencilerine eğitim vermek, pilotluk, uçuş mühendisliği, hava kontrolörlüğü teknisyenlik, paraşütçülük, hosteslik ve benzeri konularda eğitim hizmetleri vermek. n. Havalimanı ve pistlerle ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, işler durumda muhafazasını sağlamak. Hava limanlarında şirket uçaklarını yükleme ve boşaltma gibi yer işletme hizmetlerini vermek. Şirket, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: a. Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, iç ve dış uluslararası mümessillik, bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık işlerini yapmak. b. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek envai ve kefalet, açık krediler senet üzerinden avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. d. Gerek 4875 Sayılı  Doğrudan yabancılar yatırım kanununu  gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili ortaklık girişimlerinde bulunmak, mevcut ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Peker Havacılık Anonim Şirketi Adres; Cumhuriyet Mh.Silahşör Cd. Yeniyol Sk.Bomonti Bus.Cnt 8/1 Şişli