Pendik Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi imar planı askıda!

Pendik Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi imar planı askıda! Pendik Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi imar planı askıda!

Pendik Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı -2- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği akskıya çıkarıldı..Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 Eylül 2018 tarihli ve E.149891 sayılı yazısı ile; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Pendik İlçesi Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı   -2- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -2- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. maddesi uyarınca 5 Eylül 2018 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19 Eylül 2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın.