Pendik Göçmen Konutları 'nda 50 bin TL 'ye! İcradan!

Pendik Göçmen Konutları 'nda 50 bin TL 'ye! İcradan! Pendik Göçmen Konutları 'nda 50 bin TL 'ye! İcradan!

Pendik 2. İcra Müdürlüğü İstanbul ili, Pendik ilçesinde yeralan  Göçmen Konut"ları içindeki 50 bin TL"lik konutu satıyor. Konutun ihalesi 4 Mart 2011"de Pendik Adliyesi"nde yapılacak¦Verilen ilan şu şekilde;

İpotek alacağından dolayı satışına karar verilen gayrimenkulun;

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Pendik İlçesi, Kurtköy Mah., 3997 Ada, 2 Parselde kayıtlı 10. Blok 3. Kat 13 Bağımsız nolu j 1/160 arsa paylı meskenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

İMAR DURUMU: Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğünün 05/05/2010 tarih ve 2890/24116 sayılı j imar durum belgesine göre söz konusu yer; 1/1000 ölçekli 12/11/1987 tasdik tarihli; Kurtköy Toplu Konut imarı Planında; Hmaks: 12.50, Kaks:0.60 yapılanma şartlarında, R1 konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU: Gayrimenkul, Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 3997 ada, 2 parsel mahallen, i Yenişehir Mahallesi, Reyhan Caddesi üzerinde 10 bloktan oluşan Göçmen Konutları içinde, 38/10 kapı numarada j bodrum+zemin+3 normal katlı, takribi 20 yıllık betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, bodrumda kömürlüklerin ve hidrofor dairesinin olduğu, zemin+normal katlarında 4'er daireden toplamda 16 dairenin bulunduğu 10. blok 3. kat 13.1 bağımsız bölüm nolu meskendir. İlgili mesken; arka cepheye bakan dairenin takribi 50 m2 yüzölçümlü, girişte salon, ] solunda mutfak, karşıda 2 oda ve girişin sağında banyo bulunmaktadır. Islak zeminlerin karo mozaik, diğer yer I döşemelerin marley olduğu, kapıların ahşap panel, doğramaların pvc, duvarların plastik boyalı, banyosunda klozet, i lavabo ve küvetin olduğu, mutfakta laminant tezgahın altında üstünde dolaplar, elektrik ve suyun faal, vasat ve vasatın \ altı malzeme ve işçiliktedir. Dairenin bulunduğu 10 nolu blok, açık otoparkı olan, bakımsız ve düzensiz, çevre duvarları j olmayan sitenin içinde, belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu gelişmekte olan bölgede ve toplu ulaşım araçları | güzergahına yakın konumdadır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Bilirkişice 27.09.2010 tarihi itibariyle borçluya ait taşınmazın tamamına 50.000,00 (ELLİBİN) TL kıymete mütehammil olduğu sonucuna varılmıştır.

SATIşž şžARTLARI:
1-Birinci açık artırma 04/03/2011 Cuma günü 10:30/10:40 saatleri arasında Pendik Adliye Binasında bulunan 2.lcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ikinci artırma 14/03/2011 Pazartesi günü 10:30/10:40 saatleri arasında Pendik Adliye Binasında bulunan 2.lcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20'si nispetinde pey akçesi (Türk Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzerBmehil verilebilir. Tellaliye, tapu satım harcı, birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Karar pulu, tapu alım harç ve masrafları ve Katma Değer Vergisi, (KDV) ile tahliye masrafları alıcıya aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit Olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil) olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
 
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/5104 talimat sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.20.12.2010
(İİK 126.Mad.) Yönetmelik Örnek No:27  (Basın:3745-www.bik.gov.tr)
Dosya No: 2010/5104 Tal.