Pendik Sağlam Sitesi'nde 180 bin TL'ye! İcradan!

Pendik Sağlam Sitesi'nde 180 bin TL'ye! İcradan! Pendik Sağlam Sitesi'nde 180 bin TL'ye! İcradan!

Pendik 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 99/2 pafta, 2685 ada, 46 parselde yer alan 4 bin 379 metrekare alan üzerine kurulu Sağlam Sitesi içerisinde A Blok 3. kat 11 nolu konutu satışa sunuyor


Pendik 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. PENDİK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya N0:2010/2749 Talimat  

İIK.127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı.tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAPU KAYDI; İstanbul İli, Pendik ilçesi, Doğu Mahallesinde kain ve tapunun 99/2 pafta, 2685 ada, 46 parseli (43 cilt, 4203 sahife) teşkil eden 4379,90 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir üç adet apartman vasıflı taşınmazda, A Blok, 3.katta, 64/6272 arsa paylı, 11 bağımsız bölüm nolu meskenin tamamıdır.

İMAR DURUMU: Pendik Belediyesi Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğünün 12.5.2009 tarih ve 3083-26293 sayılı imar durumu yazısında; Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 99/2 pafta, 2685 ada, 46 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli 16.05.2008 -23.10.2009 tasdik tarihli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, kısmen yol ve kısmen de Kaks-. 1.75, Taks: 0.15 - 0.25, Hmax: 24,50 m., (5/A-/3) yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır, denilmektedir.

HALI HAZIR DURUMU : Doğu Mahallesi, 2685 ada, 46 parsel; Aydınlı Yolu Caddesi, Ozan Sokak, 3 Bloklu, betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, Sağlam Sitesi, A Blok, 3.kat ( 11) nolu mahallen 3.kat, 7 nolu daire; Daire kapalı olduğundan site yetkilileri ve daha önce yapılan kıymet takdiri raporlarından-, antre, mutfak, balkonlu salon, biri balkonlu 3 yatak odası, banyo ve tuvalet planında, odalar ahşap parke, ıslak mahaller mermer, mutfakta tezgah alt ve üstünde dolaplar, banyoda, küvet, klozet ve lavabo, kapı ve pencereler ahşap vernikli, kombi sistemde doğalgaz kat kaloriferli, asansörlü, takribi brüt 125 m2, orta derece üstü malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, site bahçesi düzenlenmemiş otoparklı, ulaşım imkanları iyi, belediye hizmetlerinden istifade eder konumdadır.

KIYMETİ : Müdürlüğümüzce düzenlenen ve kesinleşmiş bulunan kıymet takdiri raporuna göre satışa konu A Blok, 3.katta, 64/6272 arsa paylı, 11 bağımsız bölüm nolu meskenin tamamına 180.000,00.-TL. değer takdir edilmiştir.

SATIşž şžARTLARI :

1- Satış 29/03/2011 günü saat 10:30 dan 10:40 a kadar Pendik 1. İcra Müdürlüğünde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 08/04/2011 günü 10:30 dan saat 10:40 a kadar Pendik l.icra Müdürlüğünde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2749 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.     (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*:   Bu   örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com