Pendik'te 22.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Pendik'te 22.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Mülkiyeti  Pendik Belediyesi'ne ait olan 4 arsa vasıflı gayrimenkul toplamda 22 milyon 692 bin 882 TL bedel ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkullerin ihale tarihi 7 Haziran 2018 olarak belirlendi.


Mülkiyeti  Pendik Belediyesi'ne ait olan 4 arsa vasıflı gayrimenkul toplamda 22 milyon 692 bin 882 TL bedel ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkullerin ihale tarihi 7 Haziran 2018 olarak belirlendi.

Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığı'na ait olan 4 arsa vasıflı gayrimenkul satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 22 milyon 692 bin 882 TL bedel isteniyor.

Pendik Belediyesi tarafından satışa sunulan gayrimenkullerin ihalesi 7 Haziran 2018 Perşembe günü saat 11:00 ile 13.00 arası gerçekleştirilecek. Gayrimenkuller Kurtköy ve Şeyhli bölgelerinde yer alıyor. 

Pendik

Pendik

Pendik

Pendik

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :
1.İkametgah belgesi,
2.Nüfus cüzdan sureti,
3.Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :
1.Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3.Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4.Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6.Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7.Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi istenecek. 

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com