30 / 06 / 2022

Pera GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Pera GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 aylık faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Pera GYO'nun sorumluluk beyanı:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

01/01/2018 - 30/06/2018  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde rapor, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte,  Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla
  
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın