27 / 06 / 2022

Pera GYO faaliyet raporunu yayınladı!

Pera GYO faaliyet raporunu yayınladı!

Pera GYO 1 Ocak- 31 Mart 2018 dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanı yayınlandı... 

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Pera GYO tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
-01/01/2018 - 31/03/2018  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup,
-Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde rapor, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
-Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte,  Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla

           

Sorumluluk beyanı için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın