Plattin Finans Yatırım Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Plattin Finans Yatırım Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Plattin Finans Yatırım Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Plattin Finans Yatırım Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Hasan Aşıkan tarafından 10 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Avrupa Yakası Bahçelievler'de kuruldu.Plattin Finans Yatırım Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Hasan Aşıkan tarafından 10 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Bahçelievler'de kuruldu.


Plattin Finans Yatırım Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1-5411 sayılı bankacılık kanunu ve bu kanun uyarınca yürülüğe konulan düzenlemelere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ,Her türlü banka kredilerine ilişkin olarak internet üzerinden ve sair araçlarla danışmanlık reklam tanıtım ve aracılık hizmetleri verilmesi 2-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. a-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir. b-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir;sergi,konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir. c-Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir. d-Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. e-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. f-Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir. g-Poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro, imza ve ihraç edebilir. h-Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir. ı-Aracılık yapmamak şartı ile şirket fonlarının değerlendirilmesi için her ürünü, hisse senedi ve tahvili alabilir ve bunları teminat olarak verebilir. i-Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketleri devir, birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapar ve şirketlere mali danışmanlık hizmeti verir. j-Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir. k-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apartman, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat taahhüdü işleri yapmak. l-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. m-Otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının grayder, silindir ve benzeri ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma, yurtiçinde ve yurtdışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. nKitap, dergi, gazete, internet sitesi v.b. alanlarda yayıncılık yapmak.


Plattin Finans Yatırım Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi adres; Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mah, Kaktüs Sok. 17/A