Polimak İnşaat Mekanik Tesisat İzolasyon Limited Şirketi kuruldu!

Polimak İnşaat Mekanik Tesisat İzolasyon Limited Şirketi kuruldu!Polimak İnşaat Mekanik Tesisat İzolasyon Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İsmet Ertekin ve Murat Gümüş ortaklığında kuruldu.


Polimak İnşaat Mekanik Tesisat İzolasyon Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İsmet Ertekin ve Murat Gümüş ortaklığında kuruldu.

Polimak İnşaat Mekanik Tesisat İzolasyon Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları, organize sanayi bölgeleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 6. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 10. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 11. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 12. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı 13 . Her türlü kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yapmak, yaptırmak. 14 . Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmak, yaptırmak, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmek ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmak veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmak, yaptırmak. 15. Belediyeler, kamu ve özel sektöre ait her türlü imar planı, çevre düzeni planı, peyzaj planları ile genel anlamlı planlama işlerini yapmak. 16. Fiziki planlama çalışmalarının gerektirdiği araştırmaları yapmak, müşavirlik yapmak yaptırmak. 17. Haritacılık, mühendislik, müşavirlik hizmetleri yapmak, yaptırmak. 18. Halihazır harita, imar planlarına ilişkin uygulama, plankote ve aplikasyon işleri ile tarla ve tarla içi sulama yol ve aplikasyonu, imar projelerini yapmak, yaptırmak. 19. Ulaşım planlaması ile yol, kavşak, alt geçit, üst geçit gibi işlerin proje müşavirliğini yapmak, yaptırmak. 20. Her nevi iş ve projenin müşavirlik hizmetleri ile mühendislik, mimarlık projelerinin ve fizibilite etüd ve programlarını yapmak, yaptırmak bu konuda gerektiğinde yerli ve yabancı firma veya firmalarla işbirliğinde bulunmak, ortaklıklar kurmak, aynı konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri vermek, almak. 21. Yurtiçinde ve yurt dışında tüzel kişilere, gerçek kişilere, her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, ön gerilmeli elemanlarla fabrika inşaatları, yollar, prefabrik yapılar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek. 22. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 23. Yerli veya yabancı resmi ve özel kuruluşlara, tüzel kişilere veya gerçek kişilere karşı bilumum mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve kontrolörlük hizmetlerini vermek projeler yapmak, yaptırmak, proje yapım taahhütlerinde bulunmak, resmi ve özel kuruluşlara veya şahıslara karşı bilumum inşaat imalatı yapmak veya yaptırmak ve taahhütte bulunmak, inşaat proje bilgi işlem merkezi tesislerini kurmak, kurulmuş tesisleri kiralamak ve işletmek veya fason olarak görev vermek. 24. Üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa ve araziler almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, kat karşılığı arsalar almak alınan arsalar üzerinde inşaatlar yapmak veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cumhuriyet Mah.D-100 Karayolu Cad.Adm Konaklama Sit.N.374/70 Büyükçekmece