25 / 06 / 2022

Prestige Grup iflas davası 17 Temmuz'da!

Prestige Grup iflas davası 17 Temmuz'da!

Hasan Ülger, Prestige Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi aleyhine iflas davası açtı. Davanın yargılaması 17 Temmuz günü saat 13:50'ye bırakıldı...Davalı Hasan Ülger, Prestige Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi aleyhine iflas davası açtı. T.C.  Ankara  3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan bu davanın yargılaması 17 Temmuz günü saat 13:50'ye bırakıldı. Alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkemeye müracaat etmeleri gerekiyor.

İlan metni:
T.C.İstanbul Anadolu3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2019/755 Esas 12/05/2020

Davacı , HASAN ÜLGER ile Davalı , PRESTİGE GRUP GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;
Davalı PRESTİGE GRUP GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VKNO:***********) hakkında iflasın açılması talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/a maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davayamüdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflasın açılmasını gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halindeH.M.K 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 17/07/2020 saat 13:50'de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği, İİK 166 Maddesi hükmü gereğiilan olunur.