Prestij Yıkım Hafriyat İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Prestij Yıkım Hafriyat İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! Prestij Yıkım Hafriyat İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Prestij Yıkım Hafriyat İnşaat Anonim Şirketi, Ömer Mutlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 60 bin TL sermaye ile 1 Ekim'de Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde kuruldu.



Prestij Yıkım Hafriyat İnşaat Anonim Şirketi, Ömer Mutlu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 60 bin TL sermaye ile 1 Ekim'de Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde kuruldu.


Prestij Yıkım Hafriyat İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 3-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 4-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 5-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 6-Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. 7-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak 8-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 9-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 10-Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi; 11-Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. 12-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. 13-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları,kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 14-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 15-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. 16-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. 17-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek ve yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 18-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 19-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 20-Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 21-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 22-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 23-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak ve her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı. 24-Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. 25-Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. 26-Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir. 27-Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 28-Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 29-Yün, pamuk, ipek, suni vesentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin alımı, satımı,imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 30-Her türlü ipek,pamuk,yün,sentetik  tabielyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini,ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 31-Her türlü konfeksiyonürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravatgibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik,acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalarkurmak, mağazalar açmak. 


Prestij Yıkım Hafriyat İnşaat Anonim Şirketi adres: Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 142/9