Princess Kruvaziyer Turizm Organizasyon Limited Şirketi kuruldu!

Princess Kruvaziyer Turizm Organizasyon Limited Şirketi kuruldu! Princess Kruvaziyer Turizm Organizasyon Limited Şirketi kuruldu!

Princess Kruvaziyer Turizm Organizasyon Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Tolgar Bıyıklı tarafından kuruldu. 


Princess Kruvaziyer Turizm Organizasyon Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Tolgar Bıyıklı tarafından kuruldu. 

Princess Kruvaziyer Turizm Organizasyon Limited Şirketi konusu:
-.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. -.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. -.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. -. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. -. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. -. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. -. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. -. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak.Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. -.Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek,çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. -.Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro,ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. -. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. -. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını,ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. -.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş,afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. - Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik , porselen,halı, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak, -.Yat işletmeciliği yapmak, turizm amaçlı su sporları işi ile iştigal etmek. -. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları,lisans,know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir,inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. -.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. -.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması,nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat,nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. -Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk,bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. -Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. -Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir,teminat gösterebilir, kabul edebilir. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal,ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. -.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. -.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Princess Kruvaziyer Turizm Organizasyon Limited Şirketi adres: Suadiye Mah.Bağdat Cad.B Apt. No:399/1/1 Kadıköy