03 / 07 / 2022

Proje bazlı desteklerden yararlananların Ar-Ge'ye yatırımı teşvik edilecek!

Proje bazlı desteklerden yararlananların Ar-Ge'ye yatırımı teşvik edilecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, proje bazlı devlet yardımından faydalanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmasının teşvik edilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje bazlı devlet yardımından faydalanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek için düzenlemeye gitti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırımcı firmaların Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmalarını teşvik etmek için düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda desteklerden faydalanan yatırımlarda, yatırım tamamlama vizesini müteakip 3 sene boyunca her sene net satışların asgari yüzde 2'si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami oranları aşmamak şartıyla, yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak.

Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanan firmaların istihdam maliyetlerini yatırım döneminde de azaltabilmek için sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasının yatırım döneminde başlamasına da imkan sağlandı.

Enerji desteği uygulamaları


Diğer bir yandan, düzenlemeyle bu yardımlarda enerji desteği uygulamasına ilişkin usuller de belirlendi.

Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi durumunda, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması, yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi ya da yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesiyle de başlanabilecek.

Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi durumunda gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecek.

Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılacak ve yatırım tamamlama vizesinden önce faydalanılabilecek toplam enerji desteği tutarı, destek kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Yatırımcılar, müracatlarını elektronik ortamdan yapabilecek


Ayrıca, düzenleme dahilinde proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların başvurularını Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapabilmesi sağlandı.

Proje bazlı desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcı firmaların yatırımları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermelerini temin etmek adına hazırlanan ekte de düzenlemeye de gidildi.

Buna göre, söz konusu ekin bağımsız danışmanlık kuruluşları veya kalkınma/yatırım bankalarınca hazırlanması da talep edildi.

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar!