Quattro Dış Ticaret Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Quattro Dış Ticaret Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Ataşehir'de Altay Örki ve Hayri Rıfat Baraner ortaklığında kuruldu.Quattro Dış Ticaret Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Ataşehir'de Altay Örki ve Hayri Rıfat Baraner ortaklığında kuruldu.

Quattro Dış Ticaret Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
A Her türlü metal ve metal mamulleri ile paslanmaz çelik, demir, saç çeşitleri, profil, levha veya bunlardan bilumum mamullerin pazarlanmasını, alım satımı, ithalatı ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. B - İnşaat malzemeleri, hırdavat malzemeleri, izolasyon, yalıtım malzemeleri, nikel, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, somun, çimento, kireç, tuğla, kiremit,seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin ve bağlantı elemanlarının toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. C Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu, ısı ve yalıtımlarını yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. D - Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler,vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, ransformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak. E Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. Bilimum petrol, kimya ve petrokimya sanayinin ve bu sanayi kolları ile ilgili yan sanayileri ilgilendiren her türlü konularda faaliyette bulunmak danışmanlık, komisyonculuk, transit ticaretini, iç ve dıs ticaretini yapmak. F- Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. G Konusu ile ilgili her türlü levha, metal, demir, profil, sac gibi mamul veya yarı mamul eşya imal etmek ilgili fabrika ve atölyeler kurmak, faaliyetteki firmalara ortak olmak veya satın almak H Konusu ile ilgili her türlü danışmanlık, ithalat ihracat, imalat, dahili ticaret yapmak, mümessillik, acentelik, nakliyat ve komisyonculuk yapmak, iç ve dış ticaret mümessillik ve konusu ile ilgili şirketler kurmak ve kurulmuş şirketlere ortaklık yapmak I Konusu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, işletme malzemeleri, ambalaj malzemeleri toptan ve perakende ticareti, imalatı, ithalatı ve nakliye işleri yapmak J Konusu ile ilgili kara, deniz ve hava ulaşımı vasıtaları, menkul mallar, gayrimenkul mallar, fabrika, büro, satış magazaları ve depolar kurmak, kurdurmak, kiralamak, satın almak, satmak K Konusu ile ilgili sanayi makineleri, yardımcı malzemeleri teçhizatı ve tesisatı ithalat, ihracatı, imalatı ve dahili ticaretini yapmak L Konusu ile ilgili ve faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan ihtira hakları, lisans, imtiyaz ve telif hakları beraatlarını, marka, model, resim ve diğer maddi haklan iktisap edebili, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devren alabilir, başkalarına devredebilir, kiralayabilir,kiraya verebilir ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.Maksat ve mevzu ile ilgili gayrimenkul mallar tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satar, ipotek satar, leh ve aleyhte ayni haklar tesis edebilir M Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında özel sektör ve kamu ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak N Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarla, ile ilgili her türlü inşaat ve elektrik işlerini yapabilir, ihaleye girebilir ve işlerin taşeronlar aracılığı ile yaptırılmasını sağlayabilir. O - Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. P Şirketin Faaliyet gösterdiği alanlar ile ilgili her türlü inşaat işlerinin yapılması, ihaleye girmesi ve işlerin taşeronlar aracılığı ile yaptırılmasının sağlanması R Şirket faaliyet gösterdiği alan ile ilgili Yurtdışında uygun görülen ülkelerde şirket kurması veya kurulu şirketlere ortak olmak, mevcut şirkete yabancı ortak almak S - Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin yapılabilmesi için iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli krediler aktetmek, envai ve kefalet kredileri, yatırım kredileri, emtia ve akreditif kredileri, açık krediler, esam üzerine ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek. T - Şirket ana konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla ortaklık kurulabilir, kurulu ortaklarına iştirak edebilir.

Adres: İçerenköy Mh.Topçu İbrahim Sk. Quıck Tower Sit.No:8-10d Ataşehir