Ray Kent Sitesi'nde 3 milyon 640 bin TL'ye! İcradan!

Ray Kent Sitesi'nde 3 milyon 640 bin TL'ye! İcradan!Pendik 2. İcra Müdürlüğü, Pendik ilçesi, Dolayoba mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çukurahlat Mevkiinde  Ray Kent Sitesi'nde bulunan gayrimenkul satılıyor. Toplam bedeli 3 milyon 640 bin TL olan gayrimenkullün ihalesi 11 Haziran 2011 günü yapılacak


Pendik 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şöyle;

T.C. PENDİK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2007/370 TAL.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kadıköy 3. İcra Dairesinin 30/09/2010 tarih ve 2007/194 Esas sayılı yazısından; Emin Demirtola adına kayıtlı olan ve kayden hacizli bulunan Pendik ilçesi, Dolayoba mahallesi,Çukurahlat Mevkii, 50 cilt 5359 sayfa ve 3593 parselde kayıtlı taşınmazın 14.03.2007 tarihinde Pirağa Demire, 24.01.2010 tarihinde Pirağa Demir'den Yusuf Bıyık'a satıldığı ( 2. İcra Müdürlüğünün 20/03/2009 tarihinde 3. icra Müdürlüğüne gönderdiği yazıdan) anlaşılmaktadır. Gayrimenkul Belediye hudutları içerisinde ise son imar durumu : Pendik Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün 05.10.2010 tarih 6484/56441 sayılı yazılarında İstanbul iü.Pendik ilçesi Dolayoba mahallesi, 3593 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli 13.04.1987-15.03.1999 tasdik tarihli, Dolayoba Uygulama İmar Planında; h:15.50m, Taks:0.25, Kaks:1,25 yapılanma şartlarında T.K. rumuzlu konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

TAŞINMAZIN EVSAFI: Pendik ilçesi, Dolayoba mahallesi, 3593 parsel, mahallen; Fevzi Çakmak Mahallesi, Çukurahlat Mevkii, yeni yapılan Pendik Bölge Araştırma Hastanesi kuzeyinde, Atatürk Caddesini Hukukçular caddesine bağlayan Feyza Sokak ile Fırtına Sokak ve Su Sokak arasında kalan parsel üzerinde kain betonarme karkas sistemde ruhsatsız ve kat irtifaksız inşa edilmiş, Ray Kent Sitesinin, Fırtına Sokak 6/1 Kapı No.da A8 Blok ve 6/2 Kapı No.da A9 Bloklar ikamet edilen, A6 ve A7 Blokları natamam vaziyette olan tarla nitelikli ana taşınmazdır. Yerinde yapılan incelemede: A8 ve A9 Bloklar; Halen ikamet edilen, takribi 370m2 oturum alanlı, normal katlardan itibaren çıkmalarla birlikte 450m2 yüzölçümlü. Her blokta, bodrum+zemin+4 normal kat+ çatı katı, bodrumda 2 daire ile kömürlüklerin ve sığınak, zemin ve 3 normal katında4er daire, 4.katında çatı arası odaları olan 4 daire ile her blokta 22 daire, iki blokta toplamda 44 dairenin olduğu. Bodrum katların, takribi 85m2 brüt yüzölçümlü, antre, 2 oda, salon, mutfak ve banyo. Zemin kattaki dairelerden birinin takribi 70m2 brüt yüzölçümlü 2 oda , salon, mutfak ve banyo, diğer 3 dairenin takribi 90m2 brüt yüzölçümlü antre, 2 oda, salon, mutfak ve banyo. Normal katlardaki dairelerin takribi 105m2 brüt yüzölçümlü antre, 3 oda salon ve banyo. 4.kattaki dairelerin çatı ilavesi ile birlikte takribi 190m2 brüt yüzölçümlü, antre, 5 oda, 2 mutfak, 2 banyo ve terasının olduğu. Genel olarak: ıslak hacimlerin seramik, odaların laminant parke ve halı kaplı, plastik ve saten boyalı kartonpiyeri i, doğramaların PVC, mutfakta laminant tezgah altında üstünde dolaplar ile kombinin olduğu do.lap, banyoda lavabo, klozet ve küvetin olduğu, elektrik, su ve doğalgazlarının faal.vasat malzeme ve işçilikte olduğu görülmüştür. A6 ve A7 Bloklar takribi 320 m2 oturum alanlı, bodrum kat tavan betonları mevcut kat fili¬zleri kırılmış, uzun süredir beklediği anlaşılan, natamam vaziyetteki bloklardır. Site: bahçe duvarları olmayan, bahçesi düzenlenmemiş durumda, yakınında okul, hastane ve spor tesislerinin olduğu, hızlı ve planlı yapılaşmanın devam ettiği, belediye altyapı hizmetlerinin olduğu gelişen bölgede ve ulaşım imkanlarına yakın mesafededir.

TAŞINMAZIN KIYMETİ: 5.600.000,00 x 65/100 = 3.640.000,00TL

SATIŞ ŞARTLARI
1-Satış 11.07.2011 Günü saat 11.00-11.10 a kadar Pendik 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜnde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şart ile 21.07.2011 günü aynı yer ve saatte
2.artırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse ilanda gösterilen satış saati sonunda en çok arttırana ihale edilecektir, şu kadarki muhammen bedelin % 40 ı ve rüchanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar icra mahkemesince kabul edilen banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verebilir, Damga vergisi,tapu alım harç, KDV) ve masrafları alıcıya aittir.Birikmiş vergiler satım harcı ve Tellaliye satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faiz¬den alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname; ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/370 Tal. Dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(IİK 126)İ lgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamadan kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Pendik 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan

Münevver Danış/Emlakkulisi.com