30 / 06 / 2022

Rayiç bedel ile tapu kaydı arasında ortaya çıkan vergi kaybı önlenecek!

Rayiç bedel ile tapu kaydı arasında ortaya çıkan vergi kaybı önlenecek!

Gayrimenkul satışlarında devletin vergi kaybı önlenecek. Bunun için belediye rayiç bedel ile tapu kaydı arasındaki farka bakılırken, konut satışında tapuda gösterilen tutarın esas alınması planlanıyor.Hükümet gayrimenkuller üzerinden belediye rayiç bedeli ile tapu kaydı arasında ortaya çıkan farktan dolayı oluşan vergi kaybına çözüm bulacak bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Fransız modelinden esinlenileceği öğrenildi. bu modelde tapu kaydında gayrimenkul tapu değeri ile belediyedeki emlak rayiç bedeli arasındaki vergi kaybını ortadan kaldıran formüller bulunuyor. Fransa'da eğer vatandaş gayrimenkulünü tapu kaydında daha düşük tutarda olan belediyenin rayiç bedeli üzerinden göstermek isterse, gayrimenkulü sattığında devletin 'ben gösterdiğin bu rayiç bedelden alacağım' diyebiliyor. Yine devlet tapuda düşük gösterilen gayrimenkulün kamulaştırmada da tapudaki değer üzerinden ödeme yapacak. Türkiye'de verginin tabana yayılmasına yönelik çalışmalar sürerken, gayrimenkullerle ilgili iki başlı uygulamanın ciddi vergi kaybı oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Önümüzdeki dönem gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılacağı dile getirilirken, dünyadaki uygulamalara da bakılacağı kaydedildi.


FRANSIZ MODELİ

Edinilen bilgiye göre, gayrimenkullerin vergilendirilmesinde vatandaşın isteğinin de göz önüne alınacağı Fransız modeli üzerinde duruluyor. Fransa'da vatandaş gayrimenkulünü Türkiye'de olduğu gibi tapuda belediyenin her semt ve sokağa göre belirlediği emlak rayiç bedelinden gösteriyor.


BEDEL İÇİN TAPUDAKİ KAYDA BAKILACAK

Ancak orada vatandaşın bu talebi devletin elini de güçlendiriyor. Örneğin devlet gayrimenkul kamulaştırması yapacağı zaman tapudaki kayda bakıp, belediyenin emlak rayiç bedeli ise o miktar üzerinden ödüyor. Bu çerçevede Ankara'da Yenimahalle ilçesi sınırlarında bir konutun ortalama fiyatı 150-300 bin lira arasında olurken, bu evlerin belediyedeki rayiç bedelise 40-75 bin lira olarak gösterilebiliyor.

Satıştan elde edilen kâra gelir vergisi

Türkiye'de gayrimenkul sahipleri, piyasa değerinden satıyor ve aradaki vergiyi ödemiyor. Yeni düzenlemede bunun önüne geçilecek. Devlet kamulaştırma yaparken tapuda gösterilen tutarı baz alacağı gibi, gerektiğinde 'bu fiyattan öncelikle devlet olarak ben alacağım' diyebilecek. Böylece vatandaşların gayrimenkulün satışında piyasa değeri ile oluşan aradaki karın vergisini vermesi sağlanacak. Ya da tapuda vergisini düşük göstermeyi göze alan kişi satışı yaparken, tapuda 'bunu devlet olarak ben almak istiyorum bana sat' teklifini göze alacak.


Yeni Şafak
Haber Güneş Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


Hükümet gayrimenkuller üzerinden belediye rayiç bedeli ile tapu kaydı arasında ortaya çıkan farktan dolayı oluşan vergi kaybına çözüm bulacak bir çalışma başlattı. 


Türkiye'de verginin tabana yayılmasına yönelik çalışmalar sürerken, gayrimenkullerle ilgili iki başlı uygulamanın ciddi vergi kaybı oluşturduğuna dikkat çekiliyor. 


FRANSA ÖRNEK ALINACAK 

Edinilen bilgiye göre, gayrimenkullerin vergilendirilmesinde vatandaşın isteğinin de göz önüne alınacağı Fransız modeli üzerinde duruluyor. Fransa'da vatandaş gayrimenkulünü Türkiye'de olduğu gibi tapuda belediyenin her semt ve sokağa göre belirlediği emlak rayiç bedelinden gösteriyor. Türkiye'de gayrimenkul sahipleri, piyasa değerinden satıyor ve aradaki vergiyi ödemiyor. Bunun önüne geçilecek. 


DEVLET BANA SAT' DİYECEK 

Kamulaştırma yapılırken tapuda gösterilen tutarı baz alacağı gibi, gerektiğinde 'bıı fiyattan öncelikle devlet olarak ben alacağım' diyebilecek Böylece vatandaşların gayrimenkulün satışında piyasa değeri ile oluşan aradaki karın vergisini vermesi sağlanacak. Ya da tapuda vergisini düşük göstermeyi göze alan kişi satışı yaparken, tapuda 'bunu devlet olarak ben almak istiyorum hana sat' teklifini göze alacak. Güneş