Red Rosck Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!

Red Rosck Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu! Red Rosck Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!

Red Rosck Gayrimenkul Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Charles Smetgurst tarafından kuruldu.Red Rosck Gayrimenkul Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Charles Smetgurst tarafından kuruldu.

Red Rosck Gayrimenkul Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü gayrimenkul alım satımı ve ticaretini yapmak, 2.Her türlü gayrimenkulun kiralanması ve kiraya vermek, 3.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satınak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etınek ve kiraya vermek. 5.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmak. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde turizm, tekstil, gıda, kozmetik, sağlık, bilişim, iletişim sektörlerindeki her türlü malın ve hizmetin dış ticareti, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. 8. Yurt içinde ve dışında ticari, mali ve idari tüm alanlarda danışmanlık yapmak kaydı ile, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden yerli ve yabancı özel sektör Kuruluş ve şirketlerin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek.

Adres: Büyükdere Mah. Dereiçi Bağlar Yolu Sok. No:52/2 SARIYER