Renk Emlak Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Renk Emlak Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Renk Emlak Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Renk Emlak Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kadir, Kavranoğlu, Coşkun Soykan tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da Üsküdar, Acıbadem Mahallesi'nde kuruldu.Renk Emlak Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kadir, Kavranoğlu, Coşkun Soykan tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da kuruldu. 


Renk Emlak Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek ve her türlü aracılık hizmetleri vermek B.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. C.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Ç.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. D.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. E.Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak. F.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. G.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. H.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. I.Durum (halihazır), kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İ.Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. J.İnşaat ve alt yapı ile ilgili her türlü mühendislik mimarlık işleri yapmak K.Her türlü gıda ve temizlik maddelerini almak, satmak, İthalatı ve ihracatını yapmak. L.Her türlü tekstil ve hazır giyim ürünlerini almak satmak ithalatı ve ihracatını yapmak. M. Her türlü araç alım satım işleri yapmak N. Her türlü petrol ürünleri alım satım işini yapmak Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle deniz,hava ve kara nakil vasıtaları iktisap edebilir devir alabilir devir edebilir kiraya verebilir ve ahardan kiralayabilir. Şirket konusuna giren malların imalatını taşımacılığını depolamasını başkalarına fason olarak yaptırabilir. Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir kefalette bulunabilir. İştigal mevzuna giren işler için dâhilden ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir. Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin alabilir, fek edebilir ve şirket mevzundan mütevelli borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin verebilir. 


Renk Emlak Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Üsküdar, Acıbadem Mahallesi, Cerrah Saliha Sokak, 23/5.