Rimal Global Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Rimal Global Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Rimal Global Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Rimal Global Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Andy H Sakka, Cevat Babakaloğlu, Essa Saad S A Al-Kaabi ve Gamaleldin Ali Altıum Ali ortaklığında kuruldu.Rimal Global Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Andy H Sakka, Cevat Babakaloğlu, Essa Saad S A Al-Kaabi ve Gamaleldin Ali Altıum Ali ortaklığında kuruldu.

Rimal Global Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köşkler ve her türlü taşınmazın projelerini oluşturabilir, alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 2- Şirket kurum ve kuruluşlar ile inşaat gayrimenkul sektörleri ile işbirliğine giderek ülke sanayinin uluslararası rekabet edilebilir yapıya kavuşturulması maksadıyla her türlü projeler üretmek, gayrimenkul, inşaat ve restorasyon yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek ve amaçlarla ilgili olarak her türlü araştırma, geliştirme ve proje uygulamalarında bulunmak. 3- Her türlü gayrimenkul, inşaat, mimari projelerin hazırlanması, uygulanması kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak, 4- Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlanması, uygulanması kontrollük ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapabilir. Bu hizmetleri ifa etmek için yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 5- Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek, etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak. 6- Şirket faaliyeti için gerekli görülen hisseli veya hissesiz arsa ve bina gibi gayrimenkulleri satın alabilir veya satabilir. Arsalar üzerine gerek adına gerekse üçüncü kişilerce ortak olarak müstakilen veya kat karşılığı inşaat, her nevi mesken, toplu konutlar, siteler ve işyerleri inşa edebilir veya başkalarına ettirebilir. Yapıları bu konut ve işyerlerini satabilir veya kiraya verebilir. Bu arsa ve binalar üzerine her türlü maddi ve gayrimaddi hakları tesis ettirebilir. 7- Konut toplu konut, site, işyeri, fabrika, tesis ve sair binaların yapı ve birimlerinin inşaatı, dekorasyonu, site yönetimi yapmak, park bahçe ve çevre düzenlemeleri ve taahhüt işlemlerini yapmak, başkalarına yaptırmak, menkul ve gayrimenkulleri almak , satmak , devretmek, kiraya vermek, kiralamak, emlak komisyonculuğu yapmak. 8- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 9- Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek ve sözleşmeler düzenlemek. 10- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak. 11- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak 12- Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü taşınmaz gayrimenkuller ve taşınmazları ile ilgili ekspertiz, değerleme hizmetleri verebilir, planlama etüdleri, program etüdleri ön fizibilite etüdleri kesin fizibilite etüdleri raporlar ve uygulamaların takibi, konularında danışmanlık hizmetleri verebilir. Danışmanlık isteyen hakiki ve hükmi şahısların bu isteklerini yerine getirmek amacı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir. 13- Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, dekorasyon onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak. 14- Her türlü Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köşkler ve her türlü taşınmazların ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapabilir, bununla ilgili gerekli personeller yetiştirebilir, alt yapı ve üst yapı sistemlerini kurabilir, gerekli malzemelerinin alımını, satımını ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapabilir. 15- Gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak iş yerleri, turistik tesisler, alışveriş merkezleri, garaj, depo, antrepo, ofis, imalathane yerleri, lojistik hizmet binaları, paketleme, ambalaj ve lojistik tesis binaları projelendirebilir, inşa edebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, kira ve satış sözleşmesi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Arcıl Apt. No:45/1 ŞİŞLİ