Baters Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Baters Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Baters Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Baters Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Limited Şirketi Fatih'te 10 bin TL sermaye bedeli ile Batuhan Yazıcı ve Ersan Deniz ortaklığında kuruldu.Baters Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Limited Şirketi Fatih'te 10 bin TL sermaye bedeli ile Batuhan Yazıcı ve Ersan Deniz ortaklığında kuruldu.

Baters Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek kanun, kararname, tüzük, yönetmelik tebliğ ve sirküler gibi mevzuat çerçevesi içinde ticaret, sanayi, hizmet ve mümessillik dallarında yurt içinde ve yurt dışında aşağıda yazılı konularda faaliyetlerde bulunmak ve ithalat, ihracat yapmak şirketin amacını oluşturmaktadır. 1. İnşaat taahhüt işeri yapmak ve yaptırmak, 2. Mimarlık ve mühendislik konuları kapsamı içinde kalan; mimari proje, statik betonarme proje ve hesapların yapımı. Ahşap çelik konstrüksiyon proje ve hesapları, yol ve kanal proje ve hesapları, mimari mesleki kontrollük, tüm yapılan projelerin teknik uygulama sorumluluğu, 3. İnşaat sektörü ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel taahhütlere girmek, 4. Şirket faaliyeti için gerekli olan arsalar almak, bunları parseller bölüp satmak veya arsalar üzerinde bina inşaa etmek, bütün olarak veya bağımsız bölümler halinde satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, 5. Üçüncü şahıslara ait arazi ve arsalar üzerine kat karşılığı inşaat yapmak bunlarla ilgili her türlü anlaşma ve mukaveleli tanzim etmek, şirkete ait arsa ve araziler üzerine kat karşılığı inşaatlar yapabilmek üzere üçüncü kişilerle anlaşma ve mukaveleler yapmak, 6. Toplu konut ve tek konut taahhüt ve yapımı, 7. Gayrimenkul alım satımı, kiralama ve kiraya vermek, 8. Üçüncü kişilere ait gayrimenkullerin alım satımı, kiralama işlemlerine aracılık etmek. Bu aracılık hizmeti için komisyon almak. 9. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizini, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir. 10. Beton, çelik, kargır, prefabrik inşaat projelendirme işleri, imalat ve montaj yapmak, 12. Yurt içinde ve yurt dışında her nevi inşaat, yol, köprü, baraj, yapımı ve bunların yapılması ile ilgili etüt, proje, taahhüt, inşaat ve montaj işleri, sıhhi tesisat, elektrik, dekorasyon işleri ile ilgili hammadde, yarı mamul üzerinde ticaret, taahhüt, proje, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri, menkul ve gayrimenkul malları alımı ve satımı, her nevi inşaat malzemesi ve inşaat makineleri ve bunların yedek parçalarının alımı satımı, hafriyat işleri yapmak ve yaptırmak, 13. Fabrika, sanayi sitesi, sulama tesisi, kanal inşaatı, liman inşaatları, dekupaj işleri ile her türlü mühendislik, mimarlık, kontrollük yapmak ve bu konularla ilgili ihalelere katılmak, teklif almak vermek veya yabancı kişi ve kuruluşlarla ortaklık tesis etmek, 14. İnşaat malzemeleri konusunda yabancı firmaların Türkiyede temsilciliğini yapmak,

Adres: Yavuz Sultan Selim Mah. Abdülezelpaşa Cad.No:115 Fatih