Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar'da değişiklik!

Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar'da değişiklik!

16.02.2019 tarih ve 30688 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar”da (RYTEİE) değişiklik yapıldı...


Riskli yapı, muhtemeln bir afette (deprem, sel, heyelan vb.) içerisinde yaşanların can güvenliklrinin olmadığı yapılardır. 6306 Sayılı Kanun uyarınca riskli yapılar öncelikle malikler tarafından tespit ettiriliyor. 

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde İdareye bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya İdareler raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletilir.

Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar'da değişiklik

Bilindiği üzere, 16.02.2019 tarih ve 30688 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar”da (RYTEİE) değişiklik yapılmıştır.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında, “Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp başarı belgesi almayan inşaat mühendisleri riskli yapı tespitinde görev alamaz. Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik olması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılması zorunludur.” hükmü ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde, “Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik olması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılmaması durumunda eğitime katılıncaya kadar, Lisanslı kurum ve kuruluşlara elektronik yazılım sistemi üzerinden, yeni riskli yapı tespiti için yapı kaydı oluşturmaları ve işlem yapmaları izni verilmemektedir.” hükmü yer almaktadır.

Zikredilen hükümler uyarınca, 16.02.2019 tarihinde Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda (RYTEİE) değişiklik yapıldığı için, 15.08.2019 tarihine kadar Bakanlığımızca yapılacak olan eğitime katılım sağlanması gerekmekte olup, eğitime katılım sağlamayan Başarı Belgesine sahip mühendislerin ARAAD bilgi sistemi üzerinden işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.

Bu bağlamda, lisanslı kurum ve kuruluşlarda görev alan Başarı Belgesine sahip Mühendislerin mağduriyet yaşamamaları adına 15.08.2019 tarihine kadar Bakanlığımızca yapılacak olan eğitime katılım sağlanması ilan olunur.

Eğitim için ön başvuru talebi, http://basvuru.tucev.org internet adresinden yapılabilmekte olup, başvuru yapan mühendislere eğitim ile ilgili bilgiler ve eğitim tarihi, başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine gönderilecek, ayrıca duyuru olarak da ilan olunacaktır.

Ayrıca, söz konusu Eğitime, daha evvel Eğitim programına katılmış ancak sınavdan geçerli not alamadığı için Başarı Belgesi almaya hak kazanamayan mühendisler ve riskli yapı tespitinde görev almak isteyen mühendisler de katılım sağlayabileceklerdir.

2019 kentsel dönüşüm kira yardımı açıklandı!
 

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com