Rodamon Turkey Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Rodamon Turkey Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beyoğlu'nda 50 bin TL sermaye bedeli ile Albert Polo Aibar tarafından kuruldu.
Rodamon Turkey Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beyoğlu'nda 50 bin TL sermaye bedeli ile Albert Polo Aibar tarafından kuruldu.


Rodamon Turkey Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:

1. Şirketin ana iştigal konusu olan otel işletmecilik faaliyetini gerçekleştirebilmek amacı ile otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, pastane, restoran, lokanta, kafeterya, bilardo salonu, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, turistik alanlar, otoparklar, gece kulübü işletmeciliğine ilişkin faaliyetlerini yapmya ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 2. Şirketin ayrıca her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında otelcilik ve turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. Şirket yukarıda bahsi geçen amaclara ulasmak için: a. Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir. b. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dısından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü sahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü sahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c. Şirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf islemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d. Şirket gaye ve konusunun gerçeklestirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, insa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. Iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü sahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. e. Şirket gayelerinin olusmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracagı tesisleri için gerekli iç ve dıs kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kurulus ve isletmelerden temin edebilir. f. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. g. Şirket gayelerini gerçeklestirmek için tüm sınai mali ve hukuk islem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere istirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. h. Şirket konusuyla ilgili olan Şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak isletme ve Şirketlere istirak edebilir. Şirket konularıyla istigal eden firmaları ve ticari isletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmus ve kurulacak Şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. i. Şirket gayesine faydalı olmak sartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla Şirket konusuna baglı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kisiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. j. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen isletebilir. k. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı Şirket isletme ve müesseseler ile isbirligi yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. l. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı Şirket isletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. m. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dısında resmi ve özel kurumların açtıgı ihalelere katılabilir. n. Şirket yukarıdaki tüm ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çatma Mescit Mah. Tepebaşı Cad. Hotel Santa Pera Ap. No:62 Beyoğlu