Roza Grup Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

Roza Grup Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

Roza Grup Yapı Anonim Şirketi bugün Güngören'de 4 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Emin Baltaş, Gülan Baltaş ve Şirvan Baltaş ortaklığında kuruldu.


Roza Grup Yapı Anonim Şirketi bugün Güngören'de 4 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Emin Baltaş, Gülan Baltaş ve Şirvan Baltaş ortaklığında kuruldu.

Roza Grup Yapı Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket amaç ve konulara ulaşmak için; 3.1. İş konuları ile ilgili olarak büro, mağaza, depo, teşhir yeri, şube gibi yerler açmak, işletmek, kiraya vermek, devir almak, devretmek. 3.2. Ulaştırma amaçları bulundurmak veya kullanmak veya satın almak, kiralamak, leasing sözleşmeleri yapmak ve kara, hava, deniz araçları ile (Charter-Cruiser gibi) turist getirip götürme hizmetleri ifa etmek. 3.3. Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin dahili ve harici ticaretine dair mevzuat hükümlerine riayet etmek kaydıyla her türlü ithalat ve ihracatı yapmak. 3.4. Bilimum inşaat malzemeleri ile inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin, elektrik malzemesinin ve bunların aksesuarlarının, beton mamuller, demir, çelik, sac, taş, kum, çakıl, mıcır, kireç, çimento, briket, tuğla, kiremit, hırdavat çeşitleri tel, çivi, boya, vernik, asansör, kalorifer kazanı, hidrofor sistemleri v.b. imali, ithali, ihracı, dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak. 3.5. Şirket konusu ile ilgili olmak üzere proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik ve benzeri işleri yapmak. 3.6. İş konuları ile ilgili fabrika, atölye ve tesisler kurmak ve işletmek, bunun için her çeşit makine, teçhizat, yedek parça, hammadde ve malzemeyi kısmen ve tamamen üretmek, satın almak, ithal ve ihraç etmek, satmak, pazarlamasını yapmak, mamul veya yan mamul olarak ihraç ve ithal etmek, fason olarak işlemek ve işletmek. 3.7. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak. 3.8. Şirketin amacı ile ilgili olarak her türlü sınai, ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muamelelere girişmek, bu muameleleri ve işleri icra etmek, aynı suretle kurulmuş veya kurulacak şirketlerle irtibat kurmak ve kanunlarla verilmiş bilcümle yetkileri kullanmak. 3.9. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtarı beratı veya diğer her türlü sinai mülkiyet haklarını elde etmek, devir almak, devir etmek, ferağ etmek ve bunlar üzerinde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mah.Yüksek Sk.Aydın Oğlu Han Apt.No:3/1 Güngören