12 / 08 / 2022

Saf GYO 2012 yılı dönem karının dağıtımını yayınladı!

Saf GYO 2012 yılı dönem karının dağıtımını yayınladı!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2012 yılı dönem karının dağıtımını Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı...SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri T.T.K. 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır:

Şirketimizin dönem net (zararı), Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2012 tarihli mali tablolarına göre (38.677.691-TL), Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda ise(30.991.152,64-TL) olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının ve oluşan zararın olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesinin Genel Kurul Onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.