Safe İstanbul İnşaat Emlak Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Safe İstanbul İnşaat Emlak Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Safe İstanbul İnşaat Emlak Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Seyf Şahin tarafından kuruldu.


Safe İstanbul İnşaat Emlak Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Seyf Şahin tarafından kuruldu.

Safe İstanbul İnşaat Emlak Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1-İnşaat, Emlak a-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,satmak b-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. I-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. i-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. j-İnşaat malzemeleri, demir, bakır,kum, çakıl, mıcır, çimento,kireç,tuğla,kiremit,seramik,çini,fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla,taş, mermer, yer döşemeleri, boya, ısı ve su yalıtım, plastik kapı, pencere doğrama gibi her türlü inşaat malzemelerinin, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, k-Yurt içi ve yurt dışında her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek. l-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, alım-satım ve kiralama işlemlerine aracılık etmek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. m- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kurum ve belediyelere ait binaların, toplu konut ve sitelerin, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çephe temizliğini yapmak. 2-Turizm a-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. b-Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. c-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yasal izinleri alınarak sağlık kuruluşları ve hastaneler ile anlaşma ve sözleşmeler yapılarak sağlık turizmine aracılık etmek. d- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. e-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. f- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. g-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 3-Gıda a. Her türlü gıda maddelerini almak,satmak,ithalat ve ihracatını yapmak, gıda maddelerini yeni den işleyip türev mamüller üretmek ve paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. Gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile satış mağazaları açmak ve işletmek. c-Her türlü tütün ve tütün mamüllerinin yasal izinlerinin alınarak toptan ve perakende alım ve satışını yapmak. d-her türlü küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanlarından elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis dahil) üretimi,işlenmesi,alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. e-Et ve et mamullerinin (tavuk ve balık eti dahil) üretimi ile ilgili entegre tesisler kurmak f-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak. g-Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. h-Her türlü restoran, cafe, lokanta, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: Kayabaşı Mh.A.Menderes Blv. Park Mavera 1.Etap T05 Bl.10bs Başakşehir