Sağlamlar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sağlamlar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü’nde  10 bin TL sermaye bedeli ile Erkan Sağlam Ve Şerif Sağlam tarafından kuruldu.Sağlamlar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü’nde  10 bin TL sermaye bedeli ile Erkan Sağlam Ve Şerif Sağlam tarafından kuruldu.
 

Sağlamlar Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek ıçın aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a) Şirket çalışma konusuyla ilgili malların depolanması, teşhiri, ihracatı pazarlaması ıçın depolar. marketler .mağazalar, ticarethaneler, bürolar servıs ve dağıtım yerleri açabilir. b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve kefalet kredileri temin etmek. c )Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak d) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisleri almak satmak devir ve feragat etmek kiraya vermek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek. e )Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili bayilik, acentelik taşeronluk distribütörlük komisyonculuk ve mümessillik anlaşmaları yapmak. f) Türkiye Cunılıuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan her türlü ihalelere katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g)Şirket amacını gerçekleştirmek ıçın her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü haklan tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçek! eştire bilir. h) Şirket yukarıda belirtilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerek görülen başka işleri de yönetim kurulu kararı ile Ticaret Sicil Müdürlüğünün iznini almak ve ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
 

Adres: GÜRPINAR MAH.AKAY SK.NO:1/1 BEYLİKDÜZÜ