Sakarya Erenler Belediyesi'nden satılık arsa! 1 milyon 751 bin TL'ye!

Sakarya Erenler Belediyesi'nden satılık arsa! 1 milyon 751 bin TL'ye!Erenler Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait Erenler Alancuma Mahallesi'ndeki bir parseli satışa çıkardı


Tahmini fiyatı 1.751.906 TL+KDV, geçici teminatı 52.557 TL olarak belirlenen arsanın satışı 17.04.2012 Salı günü, saat 15:30’da belediye binasında gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Erenler Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 1 adet Parsel 17.04.2012 Salı günü, saat 15:30’da Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’nun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.
İlgili Müdürlük : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No:28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) - 0264 242 05 34
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
1 - Gerçek Kişiler
a) İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
b) İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
e) Tebligat adres beyanı
2 - Tüzel Kişiler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
e) Tebligat adres beyanı
İstekliler teklif dosyalarını 17.04.2012-15.30’a kadar Erenler Belediyesi Gelir ve Tahakkuk servisine teslim edeceklerdir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri, tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

Mevkii Muhammen Bedeli Geçici Teminat
ERENLER ALANCUMA MAH.
G24C04C2B Pafta. 581 parsel 1.751.906,30-TL +KDV 52.557,20- TL
2722/1-1

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com