Sakarya'da icradan 5 milyon 914 bin TL'ye satılık fabrika!

Sakarya'da icradan 5 milyon 914 bin TL'ye satılık fabrika!

Akyazı 1. İcra Müdürlüğü, Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Küçücek Köyü, Kışalanı Mevkii, 1751 parselde yer alan 51 bin 854 metrekare alanlı fabrika binası ile birlikte çeşitli vasıftaki binaları satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Akyazı 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI AKYAZI
11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Dosya No: 2009 /1300 Tal.

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün, saat ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmaz Akyazı 1. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- İ.İ.K 127.MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ :
Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara, gönderilen tebligatlann tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur.

2-SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDİ:

"Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Küçücek köyü, Kışlaalanı mevkii, 1751 parselde kayıtlı, 51.854,92 m2 miktarlı, betonarme iki katlı idare binası, bir katlı üretim binası içinde işletme, boya ve kimya kumaş deposu, bir katlı atölye binası, bir katlı kömür deposu, bir katlı kazan dairesi, bir katlı trafo binası, bir katlı arıtma idari bina havuzlar, üç katlı zemin katı sığınak, bir katı fıamsu arıtma, ikinci katı sosyal tesis, bir katlı Ram için yağ kazanı ve arsası nitelikli taşınmaz ve eklentileri"

3- İMAR DURUMU : Küçücek Belediyesinin Büyükşehir kapsamına kalmasından dolayı kapatılarak Akyazı Belediyesine bağlanmıştır. Uygulama imar Planında sanayi alanında kalmaktadır.

4- TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU ve EVSAFI: Borçluya ait taşınmaz Sakarya ili, Akyazı ilçesi,Mudurnu Çayı kenarında bulunan 51.854,92 m2 üzerinde yapılmış fabrika binası ve müştemilatı şeklindedir.Taşınmaz üzerinde; Danışma binası, tesis girişinde bulunmakta olup, tek katlıdır. Ahşap çatılı ve üzeri Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Toplam 53.00 m2 inşaat alanındadır. Zemin kaplaması mermer paledyen kaplamadır. Kapılar ve pencereler ahşap doğrama ve basit camlıdır, iç duvarlar sıvalı ve kireç badanalıdır. Dış cepheler renkli mineral siyah-boyalıdır.

İdare binası:

Tesislere girişte danışma binasından sonra ulaşılan ve betonarme karkas olarak yapılmış zemin kat üzeri normal kat olmak üzere iki katlıdır. Ahşap çatısı Marsilya tipi kiremit örtülüdür. 2.100,00 m2 inşaat alanında olan yapının dış cephesi renkli mineral sıvalı- boyalıdır. Pencereler PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Yer döşemeleri mermer paledyen olup üzerleri yer yer muşamba kaplıdır. Zemin kat girişte bekleme salonu PVC doğrama ile bölünmüş bürolar, kalite kontrol, laboratuar ve personel odaları ile duş-lvb-wc bulunmaktadır. Laboratuar ve ıslak - hacimier 3,00 m fayans kaplıdır. Mermer kaplı merdivenle çıkılan normal katta ise yine mermer kaplamalı büyük bir hol etrafında idari bürolar bulunmaktadır. Bu katta iç kapılar ahşap doğrama ve verniklidir. Sıvalı ve boyalı olan yapı yaklaşık. 15 yıllıktır.. Kumaş Boya (isletme) binası: Üç tam bir yarım açıklıkta Çelik karkas şeklinde yapılmıştır. Çelik çatısı üzeri alüminyum sandviç panel örtülüdür. Zemin kaplaması vakumlu beton olarak yapılmış olup yer yer çatlamış olduğu görülmüştür. Bina boş hangar şeklinde olup içinde bölme duvan bulunmamaktadır. Ana tesisi teşkil eden üç açıklıkta kat yüksekliği yaklaşık 8,00 mt. ve inşaat alam 6.500,00 m2 dir. Bu bölüme bitişik konumda olan ve kazan dairesi yanında yer alan ve tesis boyunca devam eden 1/2 'aks aralığındaki bölümde ise kat yüksekliği 4,00 mt yüksekliğindedir. Tesisin dış cephesi zeminden itibaren 1,80 mt. Yüksekliğe kadar Betonarme-perde ve üst kısım alüminyum sandviç panei kaplıdır. Yaklaşık 15 yıllıktır.

Kazan dairesi eski bina:
iki katlı betonarme karkas olarak yapılmıştır. Çelik çatılı ve üzeri eternit örtülüdür. Toplam 530,00 m2 inşaat alanındadır, işletme binası, parça boya binası ve kömür deposu binası arasındadır. Duvarlar sıvalı ve boyasızdır, ikinci kata dökme mozaik kaplı ve demir korkuluklu merdivenle çıkılmaktadır. Zemin kaplamasının bir kısmı şap betonu, bir kısmı da karo mozaik döşelidir.

Kömür deposu binası: Betonarme ve çelik karkas olarak, kanca sistemde ve tek katlı olarak basit şekilde yapılmıştır. Çelik çatılı ve üzeri etermit örtülüdür, 650.00 m2 inşaat alanında ve boş hangar şeklindedir. Zemin kaplaması beton olarak bırakılmıştır. Yan duvarları 3.50 mt ye kadar beton perde, üst kısım ise tuğla duvar ve etermit kaplıdır. Yan duvarlar kazan dairesi ve kumaş deposu ile müşterek ve yaklaşık 15 yıllıktır.

Parça Boya binası:
Kazan dairesi ve kömür deposu ile idare binası, kumaş boya ve kimya deposu binası arasında yer almaktadır. Betonarme ve çelik karkas olarak, karma sistemde ve tek katlı olarak yapılmıştır. Çelik çatılı ve üzeri eternit örtülüdür. Bu kısım 1327,00 m2 inşaat alanındadır. Kat yüksekliği 5.00 mt dir. Müşterek olan iç duvarlar sıvalı ve boyasızdır. Zemin kaplaması şap betonu olarak bırakılmıştır. Mevcut üç yan duvarları müşterek, işletme binasına bakan bölümde duvar yoktur. Yaklaşık 15 yıllıktır.

Kumaş ve Boya Kimya deposu binası:
Betonarme karkas olarak yapılmıştır. Çelik çatılı ve üzeri çift kat eternit arası izolasyonlu malzeme örtülüdür. Toplam 1.173,00 m2 inşaat alanındadır. Dış cephesi sıvalı ve akrilik esası boyalıdır. Kat yüksekliği 5,00 mt dir.iç duvarlar, sıvalı ve boy¬asızdır. Zemin kaplaması şap betonu şeklindedir. Büro şeklinde kullanılan bölümde ayrıca duş-lvb-wc bulunmakta ve bunların duvarları 2.00 mt yükseklikte fayans, zeminleri ise seramik kaplıdır. Pencereler demir doğrama ve basit camlıdır. Yaklaşık 15 yıllıktır.

Kumaş deposu binası:
Tek katlı çelik Karkas inşaat tarzında yapılmıştır. Çelik çatılı ve üzeri alüminyum sandviç panel ve bir kısmı da trapez saç levha ile örtülüdür. Toplam 900,00 m2 inşaat alanında olup kat yüksekliği 5,00 mt' dir. Boş hangar şeklindedir. Zemin kapla¬
ması betondur. Dış duvarlan Örülmüş ve sıvasızdır. Tamamen bitirilmemiştir. Eksikleri ve müşterek duvarlan nedeniyle %70 oranında tamamlanmış olarak değerlendirilmiştir.

Misafirhane binası;
Tek katlı ve düşey takviye hatıllı yığma tuğla sistemde yapılmıştır. Çatısı ahşap ve eternit örtülüdür. Toplam 80.00 m2 inşaat alanındadır. 4 oda. Mutfak, duş-lvb-wc den ibarettir. Zemin döşemesi ahşap kaplı ıslak hacimler seramik kaplamalıdır. Mutfak tezgahı alt-üst mobilyalı dolaplıdır. Kapılar ahşap, pencereler PVC doğrama ve ısı camlıdır, iç duvarlar sıvalı ve kireç badanalıdır, Dış Cepheler sıvalı ve akrilik esaslı boyalıdır. Saçak altları ahşap lambrili kaplı ve verniklidir. Yaklaşık 10 yıllıktır.

Konteynır: Hemen misafirhanenin arkasında uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılan bakımsız ve boyaları dökülmüş durumda 2 adet yatakhane olarak kullanılan konteynır bulunmaktadır.

Temiz su arıtma ve yemekhane binası:
Bodrum kat, zemin kat ve normal kat olmak üzere toplam 3 katlı olup. B.A.K tarzda yapılmıştır. Çelik çatılı ve üzeri eternit örtülüdür. Toplam 672,00 M2 inşaat alanındadır. Bodrum katın tamamı su deposu olarak, zemin katın tamamı su arıtma dairesi ve tesisleri olarak, normal katı ise mutfak, yemekhane. Ivb-wc olarak kullanılmaktadır. Zemin kat içten ve dıştan sıvalı- boyasız, bina dış cephesi, sadece güney cephesinde zemin katın bir kısmı, normal katın ise tamamı akrilik esaslı boyalıdır. Yemekhane tavanı, asma tavan ve ısıtmalı-soğutmalı klimalıdır. Zemin kat zemini şap betonu normal kat zemini seramik kaplıdır, Normal kat pencereleri. PVC doğrama ve ısı camlıdır. Normal kata içten merdiven ile çıkılmakta, merdivenler mermer Kaplı, vernikli ahşap kolludur. Normal kat (yemekhane) ta bulunan lvb-wc zeminleri seramik duvarları fayans kaplıdır. Kuzey bölümü sıvasız ve boyasız durumdadır. Bu nedenle yaklaşık 15 yıllıktır.

Su arıtma tesisi;

Dairesel ve dikdörtgen kesitli büyük bir kısmı zemine gömülü betonarme olarak yapılmış üzerleri açık betonarme olarak yapılmış olan irili ufaklı 5 adet havuz bulunmaktadır, Bu havuzların toplam inşaat alanı 1350,00 m2 dir. Yaklaşık 15 yıllık olan yapıların yıpranma payı % 15 dir.

Yeni kömür deposu binası: Tek katlı olup; Çelik karkas olarak yapılmıştır. Çatısı alüminyum sandviç panel örtülüdür. Toplam 695.00 m2 inşaat alanındadır. Dış cephesi 5.00 mt yüksekliğinde. Betonarme perde ve üzeri de tuğla duvar ve üzeri trapez alüminyum panel kaplıdır. Kat yüksekliği yaklaşık 8.00 mt dir. Zemin kaplaması şap betonu şeklindedir. Bina içi tamamen boş ve hangar şeklindedir. Yaklaşık 5 yıllıktır.

Yeni kazan dairesi binası:
Tek katlı olup, çelik karkas olarak yapılmıştır. Çatısı alüminyum sandviç panel örtülüdür. Toplam 750,00 m2 inşaat alanındadır, Dış duvarları 5,00mt yüksekliğinde Betonarme perde ve üzeri de tuğla duvar ve üzeri trapez alüminyum panel kaplıdır. Kat yüksekliği yaklaşık 15.00 mt dir. Zemin kaplaması şap betonu şeklindedir. Bina içi tamamen boş ve hangar şeklindedir. Kapı ve pencereleri demir doğramalı ve basil camlıdır. Yaklaşık 5 yıllık olup yıpranma payı kat yüksekliğinin fazla olması ve arka cephesinde 2 adet yüksek baca bulunması göz önüne alındığından yıpranma payı düşülmemiştir.

Yeni atölye binası:

Zemin ve normal kat olmak üzere iki katlıdır. Çelik karkas olarak yapılmıştır. Çatısı alüminyum sandviç panel örtülüdür. Toplam 900,00 m2 inşaat alanındadır. Dış cephesi zeminden 5,00 mt yüksekliğe kadar Betonarme perde ve üzeri tuğla duvar ile trapez alüminyum panel kaplıdır. Kat yükseklikleri (5,00 mt +10,00 mt) oldukça yüksek olup, bina yüksekliği 15.00 mt dir. Zemin kaplaması şap betonu şeklindedir. Kapı ve pencereleri demir doğramalıdır. Kata çıkan merdiven çıplak beton halinde ve korkuluksuzdur. Yaklaşık 5 yıllık olup yıpranma payı kat yükseldiğinin fazla olması göz önüne alındığında yıpranma payı düşülmemiştir.

Çevre ihata duvarı: Saha düzenlemesi olamayan tesisler yaklaşık 1.00 mt beton ve üzeri boru profil çerçeve arası tel örgü kaplı olan çevre duvarı ile muhafaza altına alınmıştır. Ulaşım yollan stabilize dökülmüş durumdadır.
Satışa konu taşınmaz Parselin yola cephesi doğu yönündendir. Küçücek Belediyesinin Büyükşehir kapsamına kalmasından dolayı kapatılarak Akyazı Belediyesine bağlanmıştır. Uygulama imar Planlarında sanayi alanında kalmaktadır. D-140 karayoluna yaklaşık 100 metre uzaklıktadır. Taşınmaz arsa değeri ve üzerindeki yapılar değeri toplam =5.914.543.90 TL'dir,

Taşınmazda Bulunan Makine Ekipman ve Teçhizatlar:
Makine ve ekipmanlann 1991 - 2005 arasındaki yılların makine ve ekipmanları olduğu, bir kısmının bakımlı bir kısmının da bakımsız gayri faal halde bulunduğu tespit edilmiştir. I adet Ramöz Ünitesi-Fular mak.,Kızgın yağ.kaz.,Komresör,Elek.panosu LK- 10kabin-2003Modelfaal, 1 adet Ramöz Ünitesi-Fular mak. Elek.panosu LK- 8kabin.-1996 Model faal değil, 1 adet Ramöz Ünitesi-Fular mak.,Kenar kap.mak. .Elek.panosu Brükner - 3Kamaralı-Açık en 2001 Mod.-faal değil, 3 adet kumaş boyama makinesi Owerflow -jet(PMM) -600kg.- 1996Mod.Cr-Ni, 2 adet kumaş boyama makinası Owerflow -jet(PMM) -400kg,-1993-1996Mod,' 1 adet kumaş boyama makinası Owerflow -)et(PMM) -300kg.-1998 Mod, ladet kumaş boyama makinası Dwerflow -jet(PMM) -200kg.-1996Mod, kumaş boyama makinası Owerflow -jet(PMM) -100kg.-1996 Mod, kumaş boyama makinası Owerflow -jet(PMM) -100kg,-1993Mod, Kumaş boyama makinası Owertlow - jet(PMM) -50kg.-1996 Mod, kumaş boyama makinası HT - 1200kg Çr-N ı(Özel im,), 2 adet kumaş boyama makinası HT - 500kg Gr-Nİ-1991 Mod.AKM, kumaş boyama makinası HT -Teksmak.. 400kg Çr-Ni,kumaş boyama makinası HT - 350kg Çr-Nı(Özel im,), 2 adet kumaş boyama makinası HT-350kgCr-Nı-Fongs,. kumaş boyama makinası HT - 250kg Cr-Ni Fongs-2002Mod, kumaş boyama makinası HT PMM:200kg Cr-Ni, kumaş boyama makinası HT -10Okg Cr-Nİ (Özel im.), kumaş boyama makinası HT- 100kg Cr-Nİ-Vega, kumaş boyama makinası HT - 25kg Cr-Nİ-Fongs, Traş makinesi(şardaon) Lamberti-S-7608-2003 Model, Zımpara Makinesi (şardon) Lamberti S4234-2003 Model, (Şardon)Kaba,,(GB/L82) Lambertil 1986, Tüylendirmefşar-don)GB-L84 Lamberti 1986, Kumaş Kont.Mak Güven Çelik2005 Mod, Yaş Top Açma Mak. Benöksl998Mod.S.156, Yakma Makinesi Donıer, Tüp Kumaş Kesme Makinesi Bıanca-1997, Kenar Dikme Makinesi Beneks, Dok Sarma Mak., Kenar Dikme Makinesi Monti-2004, Tüp Dikme Makinesi Monti -2004, Kontjnü Boyama- Sıkma Mak. Goller, Ambalajlama, paketleme Mak Güvençelik-2004, Açıken -Ambalajlama Mak, Güvençelik -2004, Açıken KaliteKont.Mak Güvençelik-1993, Açıken Salfor Mak. Ferraro-1995Mod., Tüp Kumaş Mak., Kumaş Kontrlo Mak. Güvençelik- 2004Model, Kurutma Makinesi LKMarka 3 kamara-2003, Tüp Kumaş Mak(.ütü) Comptex-1997 Mod, Tüp Kumaş Mak(,ütü.) Ferraro, Açıken Paketleme Mak Güvençelik-2004 Mod. Balon Sıkma Mak. Donier, Buharlı Kurutma Mak. PMM Marka-3Kameralı 1997 Mod, Kumaş Kont.Mak Güvençelik-2004, Dikiş Mak. Brother, Gverlok Mak. Brother-1993 Mod.,2 adet Parça Kumaş Boyama Mak DMS Mak.250 kg.2004 Model, 2 adet Parça kumaş Boyama DMS Mak. 150 kg.2004 Model, Parça Kumaş Boyama Mak. DMS Mak. 150 kg. 2003 Model, 2 adet Parça kumaş boyama mak. 100 kg.Derya Marka, 2 adet Parça kumaş boyama Mak, 70 kg.Derya Marka, 5 adet Parça kumaş boyama makinesi 40 kg, Numune Boyama Makinesi 0,5-1 kg,, Numune Boyama Makinesi 5-8kg,,6 adet numuna boyama makinası 1-5 kg.parça kurutma makinası 30-40 kg., Parça kurutma makinesi 10kg, 5 adet parça kurutma makinası 30 kg, 3 adet Parça boyama makinesi Arda Mak,-100 kg, Parça boyama makinesi Arda Mak.30 kg., Parça kum boyama mak.60 kg., Parça kum boyama maknası 250.kg. Özel imalat, Soft Flor Boya Mak. Özel imalat-100 kg., Soft Flor Boya mak. Özel imalat 150 kg, Flor Boya mak. Özel imdfat 399 kg. Parça Kurutma (Fiske) Arda Mak., Balon Sıkma Binanco-1998 Mod., Balon Sıkma Kromsan, Santrofüj Sıkma Kroman, Yaş Mal Açma Beneks, 3 adet Sanrifuj Makinesi, Pantolon şişirme makinesi, Kumaş Kontrol Makinesi Güvençelik, Numune Boyama Makinesi Beaker, Kalender IKUANG -CH3 Tipi-1998 Mod .Faal değil, 2 adet dikiş makinesi monti, 2 adet Kimyasal Tank( Kompozit) 20-Ton-(Kostik+Asetik Asit,), 6 adet kimyasal tankl,5 Ton Pompa grup tesisatı, kimyasal karıştırıra, 2 adet transfer pompası, 2 adet mikser, elektrikli forklift Çukurova-Hyster-fj5 Ton -2005 Model, tüplü forklift Çukurova Hyster-3 Ton-2004 Model, tüplü forklift Çukurova Hyster 3 Ton-1999 Model-Faal Değil, Jenarator Çukurova 110OkVA Perkins Mot+Yakıt Tankı 830 h, Kantar Tunaylar -80 Ton -2000 Model, Elektrik trafosu Orta Gerilim Panosu 34,5kV-1600 kVAbesleme Merlen Gerin 3 Hücreli-
, Komppensasyon Dağıtım, 2 adet vidalı kompresör Erkom (3atü-5,3m3/dk) Hav.a Tank Kurutucu 1997 Model-4401930 h, Beko loder Çukurova 828B-2002 Model -Komatsu, Traktör Massey -Ferguson-165tip, Birgülü-ı- Römork, Buhar kazanı Yıldız Kazan 8 t/h kapasiteli 1996 Model 8 bâr-170 derece Akışkan yakıt. Besi depo.degazotor Siklonlar,kömür verme üni,.ıslak fıltbacası.ve tesisatı ile komple, Kömür hazırlama ünitesi Konkasör,elek,elevatör komple., Buhar Kazanı(Skoç) Yıldız Kazan 300 m2 Kondens Tankı-ve bacası-2003 Mad.Doğalgaz ve fueloll brülörlü(Soacke 2003 Mod.), Dik Kızgın Yağ Kazanı Yıldız Kazan 2003 Model Doğalgaz ,fuel oil brülörü(soacke-2003 Mod),baca, ring sistemi içersinde 50 Ton yağ kap.tüm tesisatı ile, Bakım Atölyesi (-Tezgahlan mekanikolduğu ve bakımsız olduklan, model yıllarının 1970-1980 ve en yenisinin 2002 Model 2 Adet Planya, Testere mek., Kalıpçı frezesi, Stünlu Matkap, şaanzumanı kayışlı Şahinler,.Hidrolik pres(Basit Profil gövdeli-15 Tonluk, Üni.Toma -4,5 m.Bugar Malı., Üni.Torna-1,5 m iran Malı., Kaynak, trafo ve elektrik ark, makinesi, Daire Tes,, Atölyede bulunan takım edevat, Arıtma Tesisi.-Beton kısımlarının dağılmış durumda olduğu, birçok tankın kullanılamayacak duruma geldiği tespit edilmiştir. Biyolojik Atık su arıtma Tesisi, filtre grubu, kumanda panosu, saatler, boru, vana tesisatı, pompalar, karıştırıcılar, savaklar vb. Temiz su yumuşatma ünitesi,Silolar,vanalar,kum filtreleri, yumuşatma tanklan,asit tankları, pompa grupları .hidrofor grubu, bilgisayarlı elektrik panolan.su ısıtma sistemi,dozajiama pompalan, PRES IKUANG ve tüm tesisatı ile, Demirbaşlar Demirbaşların birçoğu kulanılamayacak durumda bulunmaktadır. Büro mobilyaları, oturma grubu, toplantı m asası .dolaplar, fotokopi makinesi, telefon santrali, ,UPS, fınn,2 adet soğuk depo, 3 adet klima, çay ocağı, Laboratuar Bölümü Numune boyama mak., Numune yıkama mak,, Spektrometre ,Etüv, Karıştırıcı, Hassas terazi ışık kabini 2 Ad .Kurutma maki nesi, Vestel yıkama mak., Bakım Atölyesi II Sac bükme silindiri.yükseklik ayarı elle.şerit testere Argon kaynağı,plazma kesme tam takım, Pistonlu komresör,, Doğal gaz tesisi Basınç düşürme, vanalar v.b(600mbar, 300mbar, imala¬ta yardımcı avadanlıklar Aparatlar, transpaletler.sepetler (çoğunun hurda konumunda bulunduğu görülmüştür,)arabalar,teraziler kantarlar, 1 adet parça batik boyama.

5- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın arsa ve üzerindeki yapılar değeri 5.914.543,90 TL, Makine ve ekipmanların toplam değeri 3.029.000,00 TL. olmak üzere toplam 8.943.543.90 TL üzerinden satışa arz edilmiştir.

6- SATIŞ ŞARTLARI: Yukarda açık tapu kaydı, imar ve hali hazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın;
1.Satış; 04/11/2011 Cuma günü, saat 14:00-14:10 arasında Akyazı 1 .icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60 mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2.Satış; 14/11/2011 Pazartesi günü, saat 14:00 -14:10 arasında Akyazı 1 .icra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklara toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a- Vergi Dairesi tarafından bildirilecek orandaki KDV, ihale damga pulu, tapu harcının 1/2'si satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak ve vergi borçlan ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir.

b- Açık artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

c- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK. 130. mad. göre verilen süre İçinde nakden ödemek zorundadır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale karan .fesih olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yerinilir. Bu artırmada teklifin İİK. 129. mad. hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir.

d- Haciz alacaklıları ile diğer ilgililerin, varsa irtifak sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belceler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ite sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

e- Satış bedeli hemen yada verifen süre içinde ödenmezse İİK. 133, maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temenüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak, fark hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

f- Şartname, ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

g- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1300 Tal. dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15.09.2011
*(İc. if. K. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No: 27


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus