15 / 08 / 2022

Samsun Merkez OSB'ye iki yeni yatırım yapılacak!

Samsun Merkez OSB'ye iki yeni yatırım yapılacak!

Samsun Merkez OSB'ye iki yeni yatırım yapılacak. Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Bölgenin imar uygulama alanı 160 hektar olup, bu alanın 112 hektarı sanayi parselini oluşturuyor.
Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Bölgenin imar uygulama alanı 160 hektar olup, bu alanın 112 hektarı sanayi parselini oluşturuyor. Bölgenin imar planındaki parselasyona göre 132 adet olan sanayi parsel adedi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayı alınarak yapılan tevhitler ve imar plan değişiklikleri neticesinde 108 adet olarak tescil edildi. Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi Karma OSB statüsünde olan bir OSB olup, bölgesindeki toplam 108 sanayi parselinin 101' inde 77 firma faaliyette olup, altı firma inşaat halinde, birinde ise firma aşamasında. Bölgede faaliyette olan fabrikalarda; karbon üretimi, çocuk bezi, endüstriyel mutfak, kuruyemiş, oluklu mukavva ve ofset baskılı koli, helva, yapı kimyasalları, üre formaldehit sanayi tutkalı, plastik ayakkabı, cam karo mozayik (btb), su filtreleri motopomp, modüler mobilya, medikal ürünler, orman ürünleri, teflon tava, çelik raf, dişli çark ürünleri, alüminyum profil, tıbbi ve cerrahi aletler, makina konstrüksiyon, örme tel, ısı cihazları, oto gömlek-segman, tıp gazı, ev ve otel tekstil ürünleri, vulkollan ürünleri, plastik poşet, hazır yatak, yorgan, sünger, hastane donanımı, silah üretimi, polietilen bağlantı parçaları, otomotiv yan sanayi, okul malzemeleri, güneş enerji sistemleri, elektrik malzemeleri, petrol ürünleri ekipmanları, elektro mekanik parça, dalgıç pompa, ısıcam, lokum-şekerleme, vana, demir, yem, bakır levha, pik- sfero, alüminyum levha, lastik ayakkabı, styrapor ürünlerinin üretimi yapılmakta ve doğrudan 5 bin 105 kişi istihdam edilmektedir. Bölgedeki tüm fabrikalar faaliyete geçtiğinde toplam istihdamın 5 bin 250 kişi civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bölgede yüzde 24 fabrikasyon metal ürünleri imalatı, yüzde 16 ana metal sanayü, yüzde 12 kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, yüzde 10 kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, yüzde 6 gıda ürünleri ve bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı sektörleri yer alıyor. 

Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi katılımcısı firma tarafından bölgede kurulan ve işletilen 144,155 MWm / 139,643 MWe kurulu gücünde Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı bulunuyor Bölgede yer alan sanayi parselleri dışında idari ve sosyal tesisler için 50 hektar alan ayrıldı. Sosyal tesisler alanı içerisinde; 19 Mayıs Üniversitesi Yeşüyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binası yeri, TSE Samsun Ürün Belgelendirme Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Kalibrasyon ve Metroloji Laboratuvan, OSB İdare Merkezi, TSO Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvan, Cami yeri, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü bulunuyor. 

Atıksu arıtma tesisi hizmete giriyor Bölgede Büim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ile Samsun-Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanlığının sorumluluğu altındaki Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İnşaatı mevcut. Söz konusu tesisin inşaatına 2012 yılının Kasım ayında başlanmış olup, 2014 yılı sonımda Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinde su alımına başlanacak. 2000 metreküp/gün kapasiteli tesisinin birinci keşif bedeli 2012 birim fiyatları ile 4 milyon 931 bin TL. 

Tesis, su alımına başladıktan itibaren altı ay süre ile elektrik ve su giderleri Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer tüm giderleri ise yüklenici tarafından karşılanmak üzere çıkış suyunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde istenilen değerlere ulaşmasına kadar işletilecektir. 

Enerji nakil hattı 2.5 milyon TL'ye mal edildi Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği 06.12.2007 tarih ve 1398/5 sayılı EPDK kararı ile almış olduğu Dağıtım Lisansı gereği yükümlülüklerini yerine getirmek üzere 01.12.2011 tarihinden itibaren OSB içerisinde dağıtım faaliyetlerine başlamış ve " Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik " ve " Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği " hükümleri çerçevesinde hizmet veriyor. Bu kapsamda; Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi, bölgesindeki katılımcılarına kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verilebilmesi amacıyla 1993 yılında tamamlanarak işletmeye alman Samsun- enerji nakil hattının çıkış noktası ile yedi adet kesici ölçü kabininin ve çıkışlarının bakım - onarımlarının ve teçhizatlarının yenilenmesi yapılarak devreye alınmış, ayrıca mevcut 25 MVA Enerji Nakil Hatuna alternatif olarak Samsun II Trafo Merkezi üe SamsunMerkez OSB Dağıtım Merkezi Arası 3.5 kilometre yeraltı kablosu üe 60 MVA gücünde yeni bir Enerji Nakü Hattı yapım işi de tamamlandı. Söz konusu iş, elektrik tüketimlerine göre tahsil edilen dağıtım bedellerinden finanse edilmiş olup yaklaşık 2 müyon 500 bin TL'ye mal oldu. Dünya Bölge