Samsun'da 3 yıldızlı otel yaptırılacak!

Samsun'da 3 yıldızlı otel yaptırılacak!

Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, İlkadım İlçesi Cedit Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait taşınmaz üzerine, talepte bulunan yatırımcılar lehine en az 3 yıldızlı otel yatırımı yapmak amacıyla 49 yıl süreBuna göre İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi Liman mevkinde, 3375,20 metrekare alan üzerine 7 milyon 222 bin 928 lira rayiç bedelle otel yaptırılacak.

Katılımcılar istenilen belgeleri komisyonun toplantı tarihi olan 3 Şubat 2011 saat 10.00’a kadar kapalı zarfla komisyon başkanlığına (Valilik toplantı salonu) verecekler.

Bu arada başvuru sırasında, Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak bedelin makbuzu da diğer belgelerle birlikte Defterdarlığa verilecek.

Teşvikten yararlanma şartları şu şekilde belirlendi:
"Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca yatırımın karakteristik değerlerini (firma adı, yatırımın konusu, istihdam, yatırım yeri, yatırım konusu, kapasitesi) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı getirmek,

İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı yatırım konusu taşınmazın rayiç değerinin taahhüt edilen toplam yatırım tutarının Turizm yatırımları için iki katından az olmayacak olup, 14 milyon 445 bin 856 liradan az olmamak, Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde 20’sini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olmak."
AA

Basında yer alan diğer haberler:

Samsun’da otel yaptıracaklara
Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, İlkadım ’da mülkiyeti hazineye ait taşınmaz üzerine 3 yıldızlı otel yaptıracak. Defterdarlık, talepte bulunan yatırımcılar yararına en az 3 yıldızlı ve 3 katlı otel binası yapmak için 49 yıl lığına kullanım hakkı verecek.
Liman mevki inde ki 3 bin 375 metrekare alan üzerine 7 milyon 222 bin 928 TL tahmini bedelle otel yaptırılacak. Samsun Defterdarlığı yetkilileri ihalenin 3 Şubat 2011 tarihinde yapılacağını açıkladılar.