05 / 07 / 2022

Sanatevim Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!


Sanatevim Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi bugün Kartal'da Fatih Mehmed Gürbüz tarafından kuruldu.Sanatevim Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi bugün Kartal'da Fatih Mehmed Gürbüz tarafından kuruldu.

Sanatevim Mimarlık Ve Mühendislik Limited Şirketi konusu:
Şirket kuruluş amacı her türlü tasarım ve yapım işlerini yürütmektir. A. Şirket, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için, ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yurtiçinde ve gerekirse yurtdışında, aşağıda belirtilen başlıca faaliyetlerde bulunabilir: 1. Her türlü tasarım, kurgulama, planlama ve projelendirme işlerini yapabilir, yaptırabilir ve taahhüt edebilir. 2. Her türlü yapım, uygulama, imalat, inşaat, tadilat ve tamirat işlerini yapabilir, yaptırabilir ve taahhüt edebilir. 3. Mimarlık, mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri verebilir. 4. Atölyeler, imalathaneler, maden ocakları, seralar, çiftlikler ve sair tesisler kurabilir, işletebilir ve bu tesislerin mamullerini yurtiçinde ve yurtdışında pazarlayabilir. 5. Her türlü ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir ve mümessillikler alabilir. 6. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü menkulü ve gayrimenkulü satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir, inşa ya da imal edebilir veya ettirebilir. 7. Konusu ile ilgili eğitimler verebilir ve danışmanlık yapabilir. 8. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir veya verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir. 9. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir. B. Yukarıda belirtilen işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, yerli veya yabancı, başka şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir. C. Yukarıda sayılanlardan başka işlere de girişilmek istenirse, Yönetim Kurulunun teklifiyle durum Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket, bu şekilde karar alınması durumunda dilediği işleri yapabilecektir. D. Esas Sözleşmede değişiklik niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinler alınacaktır.