Sarıkamış'taki Katerina Köşkü turizme kazandırılacak!

Sarıkamış'taki Katerina Köşkü turizme kazandırılacak! Sarıkamış'taki Katerina Köşkü turizme kazandırılacak!

Sarıkamış'ta Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından yaptırılan 119 yıllık av köşkü ile müştemilatının otel olarak kullanılabilmesi için tahsis başvurusunda bulunan firma, ön izin belgesi aldı.


Sarıkamış ilçesinde Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından yaptırılan tarihi av köşkü, restorasyonu yaptırılıp 50 yataklı otel olarak turizme kazandırılacak. 


Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Rus işgali altında kalan Sarıkamış ilçesinde, o dönem Rus Çan 2. Nikola tarafından yaptırılan ve yöre sakinlerince "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi av köşkünün turizme hizmet vermesi hedefleniyor.Köşk ve arazisi içinde yer alan tarihi ahşap binanın restorasyonu ve 50 yataklı otel haline getirilmesi için Antalya merkezli bir firmanın Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığı tahsis başvurusuna ön izin belgesi verildi. 


Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, 119 yıllık köşkün restore edilmesi ve turizme kazandırılması konusunda çabaların sürdüğünü belirtti.Bakanlıklarının, bölgede bulunan tarihi ve doğal zenginlikleri değerlendirilerek turizm potansiyelini artırmayı hedeflediğini ifade eden Doğanay, bu kapsamda otel olarak işlevlendirilmesi planlanan tarihi av köşkü için yapılan tahsis başvurusuna ön izin belgesi verildiğini söyledi.Köşkün tahsis sürecinin halen devam ettiğini Doğanay, şunlan söyledi: "Firma, 1 ay içerisinde ön sözleşme yapılması için davet edilmiştir. Ön sözleşme yapıldıktan sonra firma, verilen 6 aylık ön izin süresi içerisinde hazırlayacağı proje taslaklan ve gerekli prosedürü yerine getirecek. Köşkün o zaman kesin tahsisi yapılacak." Sarıkamış ormanlan içinde, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde kurulu, 28 odalı av köşkü ve yanındaki ahşap bina, 19. yüzyıl Baltık mimarisi izlerini taşıyor. Temel duvarları taştan, cephe duvarlan ahşaptan inşa edilen ana binanın sağında ve solunda, cephe duvarlan tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ağaçtan oluşan bölüm bulunuyor. Köşkün yanı sıra tümüyle ah1 şaptan inşa edilen yan binası, inşasında hiç çivi kullanılmamasıyla da dikkat çekiyor. Yöre halkı taralından Çar 2. Nikola'nın yaptırdığı av köşkü, 1994 yılına kadar askeri amaçlı olarak Sarıkamış Tugay Komutanlığı denetiminde kalmışü. Köşk daha sonra Hazineye devredilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alan olarak planlanmışa. 


Hürses