13 / 08 / 2022

Sarımert İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sarımert İnşaat Ticaret Limited Şirketi Üsküdar’da 100 bin TL sermaye bedeli ile  Erdoğan Sarı tarafından kuruldu.Sarımert İnşaat Ticaret Limited Şirketi Üsküdar’da 100 bin TL sermaye bedeli ile  Erdoğan Sarı tarafından kuruldu.

Sarımert İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu: 
İNŞAAT a-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. f-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. h-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. i-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. j-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. l-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. m-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. n-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. GAYRİMENKUL a-Yurtiçinde ve Yurtdışında her türlü gayrimenkul alım ve satımını yapmak, Gayrimenkul alım ve satımlarına aracılık etmek b-E Ticaret yolu ile gayrimenkul satmak veya almak. OTOMOTİV SEKTÖRÜ a- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek üzere konusuyla ilgili olarak Şirket; a- Yurt içinde ve yurt dışında ayrı şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, b- Konusuyla ilgili yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler alabilir, bunları kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilere devredebilir ve/veya devralabilir, c- Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, d- Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır veya taşınmaz rehin, ipotek, işletme rehin veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak yurt içi ve/veya yurt dışı bankalardan ve/veya diğer finansman kurumlarından kendi adına, iştirakleri ve/veya üçüncü şahıslar lehine kredi alabilir, kefalet ve/veya garanti sözleşmeleri akdedebilir, rehin, ipotek tesis ve fek edebilir, bu konuda tapu dairelerinde, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde her türlü muameleyi yapabilir, şirketin kendi adına, iştirakleri ve/veya üçüncü şahıslar lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. e- Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya sahsı her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir, şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait ve/veya gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek alabilir, bu ipotekleri kaldırabilir, şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz veya taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları satabilir, f- Her türlü gayrimenkuller satın alıp bunlar üzerinde projeler geliştirebilir, imalat ve inşaat yapabilir, söz konusu gayrimenkulleri satabilir veya kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde parselasyon yapabilir, mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ve diğer varlıklar üzerinde irtifak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: FERAH MAH.ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI CAD.NO:50-52 İÇ KAPI NO:8 ÜSKÜDAR