05 / 12 / 2022

Sarıyer Ayazağa imar planı değişikliği askıda!

Sarıyer Ayazağa imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1 ada 23 parsele ilişkin hazırlanan imar planı askı tutanağı bugün Bakanlık tarafından yayınlandı...İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1 ada 23 parsele ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca onaylandı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 27/06/2018-26/07/2018 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 


İmar planı için tıklayın.

 
Geri Dön