04 / 07 / 2022

Sarıyer Uskumruköy'de icradan satılık villa! 3.7 milyon TL'ye!

Sarıyer Uskumruköy'de icradan satılık villa! 3.7 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü'nde yer alan villa vasıflı taşınmaz 3 milyon 750 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü'nde yer alan villa vasıflı taşınmaz 3 milyon 750 bin TL bedelle icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 27 Mart 2018 olarak belirlendi. 

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü, 715 parsel, 14 cilt, 1365 sayfa numaralı 19.157,13 m2 alanlı yirmidört adet kargir villa nitelikli ana taşınmazda 8 nolu bağımsız bölüm numaralı 337/9352 arsa paylı "A8 TİPİ VİLLA" nitelikli taşınmazın tamamı.

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Köyü, 715 parsel, 14 cilt, 1365 sayfa numaralı 19.157,13 metrekare alanlı yirmi dört adet kargir villa nitelikli ana taşınmazda 8 nolu bağımsız bölüm (48G kapı) numaralı 337/9352 arsa paylı "A8 TİPİ VİLLA" nitelikli taşınmazın tamamıdır.
 
Satış konusu taşınmazın bulunduğu parselde hali hazırda 24 adet villa bulunmaktadır. Genel olarak sitenin ortak alanları ve yollan bakımlı ve 1. Sınıf malzeme kullanılarak imal edilmiştir. Sitenin girişinde güvenlik kulübesi ve bariyer bulunmaktadır ve tamamının etrafı bahçe duvarı ile çevrilmiştir. Ortak kullanıma hizmet veren yüzme havuzu, spor alanları ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır.Mesken gezilip görülmüştür. Satışa konu olan villa nitelikli taşınmaz; bodrum kat, zemin kat, 1. Normal kat ve çatı piyesi olmak üzere toplamda 4 kattan müteşekkildir. Taşınmazın dış cephesinde mantolama yapılmış, giriş kapısı çelik kapı, doğramaları pvc çerçevelidir. Villanın bahçesi bakımlıdır ve çeşitli bitkilerin ve bahçe mobilyalarının bulunduğu görülmüştür. 

Taşınmazın girişinin sol tarafında kapalı otopark bulunmaktadır. Satış konusu taşınmazın içerisinde bulunduğu bölge, İstanbul'un tercih edilen lüks konut bölgelerinden birisidir. Müstakil evlerin ve lüks toplu konutların bulunduğu bölgede kamu yapıları, sosyal tesisler ve alışveriş mahalleri de mevcuttur. Üst gelir seviyesine hitap eden konut bölgesi olan Zekeriyaköy merkezine yaklaşık 1 km, Sarıyer merkezine yaklaşık 5 km mesafededir. Belediye altyapı ve üstyapı hizmetlerinden yararlanır haldedir. Bu özellikleri ile kolay kiralanabilir ve gelir getirir niteliktedir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL
1. Satış Günü : 27/03/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 27/04/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/752 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/12/2017