30 / 05 / 2023

Sarıyer'de 16.7 milyon TL'ye icradan satılık 2 bina!

Sarıyer'de 16.7 milyon TL'ye icradan satılık 2 bina!

Gebze İcra Dairesi, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan 2 binayı 16 milyon 798 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 11 Ocak 2021 günü gerçekleşecek.Gebze İcra Dairesi, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan 2 binayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 16 milyon 798 bin TL olarak belirlendi. 

 T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, Çayırbaşı sokağı mevkii Mevkiinde kain 93 pafta, 542 Ada,6 parselsayılı arsa vasıflı taşınmaz.

TAŞINMAZIN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE BİLGİLERİ :
Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek genellikle konut ve ticaret alanlarının bulunduğu konum olup, Sarıyer-Çayırbaşı semtindedir. Kamu binaları, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına çok yakın mesafededir. Güneyindeki Piyasa caddesi (Sahil Yolu)’ne 85m kuşuçuşu mesafededir.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz 835,50 yüzölçümüne sahiptir. Zemin kat+1 normal kattan oluşan betonarme katkas binadır. Bina takribi 40 yaşında olup, konut tefrişlidir. Binanın esaslı tadilat ihtiyacı olup, mevcut durumda kullanılamaz durumdadır. Taşınmaz takribi 200 m2 inşaat alanına sahiptir.

İMAR DURUMU : Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 23.09.2019 tarih ve 129236 sayılı yazısında, dava konusu taşınmazın 22.07.1983 onanlı 1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Sahil Şeridi’nde “Çayhane Alanı’nda kalmakla birlikte Korunması Gerekli Kültür Varlığına bitişik yapılanma olup, planda belirtilen blok ebatlarında (7,00 m. x 6,00 m.) H:4.00 nı. İrtifada yapı yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti :16.798.000,00TL
KDV Oranı : Doğması halinde yüzde 18
Kaydındaki Şerhler :Haciz,iflas şerhi,tedbir, ipotek v.s.
1. Satış Günü : 11/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 05/02/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı GEBZE / KOCAELİ

Satış Şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2020
Geri Dön