Sarıyer'de icradan 7.5 milyon TL'ye satılık bina!

Sarıyer'de icradan 7.5 milyon TL'ye satılık bina!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan kargir binayı satışa çıkardı. Söz konusu binanın toplam satış bedeli 7 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2015/4486 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Kerametli Mevkii, 1061 ada 105 parsel sayılı 604,00 m2 yüzölçümlü "KARGİR EV" nitelikli ana gayrimenkuldür. Taşınmazın bulunduğu bina 1 bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Betonarme olarak yapılmış olan binanın yaklaşık 40-45 yıllık olduğu düşünülmektedir. Binaya Şehit Halil İbrahim Caddesi üzerinden bahçe içindeki merpenlerden çıkıldıktan sonrazemin kattan girilmektedir. Değerleme konusu ana gayrimenkul olarak kayıtlı olan bina dış cephesi kısmen taş kaplama, kısmen akrilik boyalıdır. Bina çevresinde bahçe alanı bulunmaktadır. Bahçe içinde çeşitli ağaçlar ve bitki örtüleri bulunmaktadır. Değerleme konusu bina yol korundan yüksek bir noktadadır. Yol tarafında kot yüksekliğinden kaynaklanan alanın altına kapalı garaj yapılmıştır. Bina girişi camlı demir doğrama kapı olduğu, girişdeki hol zemini ve merpenlerin zeminin mermer kaplama olduğu, korkulukların demir doğrama olduğu tespit edilmiştir. Bodrum kata bina giriş holündeki merpenlerden girilmektedir. Bodrum katın depo olarak kullanıldığı bilgisi alınmıştır. Keşif günü gidildiğinde bodrum kat içerisine girilemediğinden detaylı özellikleri tespit edilememiştir. Alınan bilgiye göre daireyaklaşık bürüt 100 m2 kullanım alanlıdır. Zemin kat 3 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo ve 1 wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık bürüt 100 m2 kullanım alanlıdır. 1. Kat 3 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo 1 wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık bürüt 125 m2 kullanım alanlıdır. 2. Kat ise dubleks olarak kullanılmakta olup, iç merpenlerden çıkılmaktadır. 2. Kat3 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo l wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık bürüt 125 m2 kullanım alanlıdır. Bina toplamda yaklaşık bürüt 450 m2 kullanım alanına sahiptir. Binada ıslak zeminler seramik, oda ve salon zeminleri kısmen ahşap kısmen de ahşap parkedir.Normal katlardan İstanbul boğazı manzarası görülebilmektedir. Bina içi bakımsız ve tadilata muhtaç haldedir. Konum olarak manzarası iyi bir lokasyondadır. Binada elektrik, su ve doğalgaz mevcuttur. 


İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 15.09.2015 tarih 169054 sayılı yazısında değerleme konusu taşınmazın bulunduğu 1061 ada, 105 parsel sayılı yerin 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli "Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı"nda"Konut" alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.. Ayrıca "2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır." denilmektedir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL 

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/03/2016 günü 11:00 -11:10 arası 

2. Satış Günü : 14/04/2016 günü 11:00 - 11:10 arası 

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihaie olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para İledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/4486 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.