28 / 05 / 2022

Sarıyer'de icradan 14.4 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Sarıyer'de icradan 14.4 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, Sarıyer Rumelihisarı'ndaki 4 gayrimenkulü satışa çıkardı. 14 milyon 400 bin TL'ye satılacak 3 daire ve 1 ahşap evin ihalesi 18 Kasım Cuma günü yapılacak.Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi'nde bulunan 4 gayrimenkul İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarıldı. İhalesi 18 Kasım Cuma günü yapılacak taşınmazların toplam bedeli 14 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :


TAPU KAYDI :


A- İstanbul ili, Sarıyer., Rumelihisarı Mah., Ada/Parsel:52/23., Yüzölçüm:675,32 metrekare, Ana Taş. Nitelik : Üç Kat Üç Meskenden ibaret Kargir Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No:-/ZEMİN/- (Bağ. Böl. No:1)., Arsa Pay/Payda: 30/80., Bağ.Böl.Nitelik: MESKEN sayılı taşınmaz üzerindeki "19/11/1973 Tarihli Yönetim Planı Şerhi " Ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.


B- İstanbul ili, Sarıyer., Rumelihisarı Mah., Ada/Parsel:52/23., Yüzölçüm:675,32 metrekare Ana Taş. Nitelik : Üç Kat Üç Meskenden ibaret Kargir Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No:-/1/- (Bağ. Böl. No:2)., Arsa Pay/Payda: 30/80., Bağ.Böl.Nitelik: MESKEN sayılı taşınmaz üzerindeki "19/11/1973 Tarihli Yönetim Planı Şerhi " Ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.


C- İstanbul ili, Sarıyer., Rumelihisarı Mah., Ada/Parsel:52/23., Yüzölçüm:675,32 metrekare, Ana Taş. Nitelik : Üç Kat Üç Meskenden ibaret Kargir Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No :-/2/- (Bağ. Böl. No:3)., Arsa Pay/Payda: 20/80., Bağ.Böl.Nitelik: MESKEN sayılı taşınmaz üzerindeki "19/11/1973 Tarihli Yönetim Planı Şerhi " Ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.


D- İstanbul ili, Sarıyer., Rumelihisarı Mah., Ada/Parsel:52/6., Yüzölçüm:86,00 metrekare, Ana Taş. Nitelik:AHŞAP EV sayılı taşınmaz ihale edilecektir.


İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda; " 1)-Sarıyer Belediye Başkanlığı'nın 11.02.2015 tarihli ve 442 sayılı yazısında;"Sarıyer İlçesi, 3 pafta, 52 ada,6 parsel sayılı (söz konusu) yere ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede; taşınmazın vasfının tapuda "Ahşap Ev" olduğu, ancak parselin halihazırda boş

olduğu anlaşılmıştır. Şeklinde belirtilmiştir.


II)-Dava dosyası içeriğinde bulunan 03.06.2013 tarihli Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 3325 sayılı yazsında;"İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 3 pafta, 52 ada, 6 parsel sayılı yer, 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının, 13.06.2011 onanlı, sayılaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında 'Konut Alanında' kalmaktadır." Denilmektedir. Ayrıca Mahkeme dosyası içerisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nın 03 Haziran 2013 Tarihli yazısında İstanbul ili Sarıyer İlçesi Rumelihisarı Mahallesi 52 Ada 23 Parsel sayılı yer 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının, 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında " Konut Alanında " Kalmaktadır. 2960 Sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır" Denilmektedir.


ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "


1)-Davaya konu olan taşınmaz İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, Sırçacı Aralığı Sokak üzerinde dış kapı numarası 22 olan kargir bina (tapuda 3 pafta, 52 ada, 23 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 675,32 metrekare, Üç Kat Üç Meskenden İbaret Kargir Apartman nitelikli olarak kayıtlı olan, parsel üzerinde bodrum kat+zemin kat+2.normal kattan oluşmaktadır. Ana binanın her katında birer tane olmak üzere binada toplam 3 adet bağımsız bölüm (mesken)

bulunmaktadır. Binada, su,elektrik ve doğalgaz vardır.Binanın dış cephesi sıvalıdır, çatı örtüsü kiremit olduğu belirlenmiştir. Ana binanın oturum alanı 110,00 metrekaredir. Engin görüş açısı hakimiyeti vardır. Belediye hizmetlerinin tamamlandığı bölge kapsamında iyi noktada yer almaktadır. Bahçe dizaynı yapılmış ve peysaj tanzimi gerçekleştirilmiştir.


-Dava konusu olan 1 nolu bağımsız bölüm (mesken) ana binanın zemin katında bulunan salon, 2 oda,mutfak, banyo, hol,wc'den oluşmaktadır. Pencereleri demir korkuluklarla emniyete alınmıştır. Bağımsız bölümün içerisinin gezilmesi ve görülmesine izin verilmemiştir. Alınan bilgilere göre ve dava dosyası içeriğinde bulunan bilirkişi raporunda da görüleceği üzere bağımsız bölüm mesken olarak dizayn edilmiş temiz ve bakımlıdır. Bağımsız bölümün kapalı alanı 110,00 metrekare ve doğalgaz kombi sistemli olduğu belirlenmiştir. Binanın inşaat alanı 330,00 metrekaredir.


-Dava konusu olan 2 nolu bağımsız bölüm (mesken) ana binanın 1. normal katında bulunan salon, 2 oda,mutfak, banyo, hol,wc'den oluştuğu, kapısının kilitli olması nedeniyle içerisine girilemedi. Bağımsız bölümün mesken olarak kullanıldığı kapalı alanın 110,00 metrekare olduğu belirlenmiştir.


-Dava konusu olan 3 nolu bağımsız bölüm (mesken) ana binanın 2. katında bulunan salon, 2 oda,mutfak, banyo, hol,wc ve balkondan oluşmaktadır.Bağımsız bölüm boş durumda ve kapısı açık olup, dava dosyası içeriğinde bulunan bilrkişi raporunda da görüleceği üzere bağımsız bölüm mesken uzun süreden beri kullanılmadığı için, iç tadilat ve bakım gerektirmektedir. Kapalı alanı 110,00 metrekaredir. Engin görüş açısı hakimiyeti bulunmaktadır.


II)-Davaya konu olan taşınmaz İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, torlak Fırını Sokak üzerinde dış kapı numarası olan taşınmaz (tapuda 3 pafta, 52 ada, 6 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 86,00 metrekare, Ahşap Ev nitelikli olarak kayıtlı olmasına rağmen parselin üzerinde her hangi bir bina (yapı) bulunmamakta ve boş arsa durumundadır.


Not:Yukarıda açıklanan taşınmazların her ikisi birlikte kullanılmaktadırlar. Diğer bir deyişle 6 nolu parsel 23 nolu parsel üzerinde bulunan binanın bahçesi olarak kullanılmaktadır. Her iki parsel bir bütün olarak kullanılmak üzere etrafı istinat duvarları ile çevrilmiş ve fiilen bir bütün olarak hissedarlar tarafından kullanılmaktadır. " Denilmektedir.


GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/906. Esas Sayılı Kıymet takdirine İtiraz Davası Kararına göre


Yukarıda;


A Harfi ile Gösterilen Taşınmazın Değeri 4.500.000,00.TL. (Dörtmilyonbeşyüzbin). TL. ' sı. KDV Oranı yüzde 1 ' dir.


B Harfi ile Gösterilen Taşınmazın Değeri 4.700.000,00.TL. (Dörtmilyonyediyüzbin.TL.)' sı KDV Oranı yüzde 1 ' dir.


C Harfi ile gösterilen Taşınmazın Değeri 3.800.000,00.TL. (Üçmilyonsekizyüzbin.TL.)' sı KDV Oranı yüzde 1 ' dir.


D Harfi ile gösterilen Taşınmazın Değeri 1.400.000.00.TL. (BirmilyondörtyüzbinTL.)'sı KDV Oranı yüzde 18'dir.


Olduğu takdir edilmiştir.


SATIŞ ŞARTLARI:


1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi


19/10/2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ


A Harfli taşınmaz için 09.30.' dan - 09.35' a kadar,


B Harfli taşınmaz için 10.00.' dan - 10.05' a kadar,


C Harfli taşınmaz için 10.30.' dan - 10.35' a kadar,


D Harfli taşınmaz için 11.00.' dan - 11.05' a kadar,


İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda

(İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 18/11/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 18.11.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2014/213 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde

mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Yukarıda A, B ve C Harfi lie gösterilen taşınmazlar için yüzde 1 Oranında KDV., Yukarıda D Harfi ile gösterilen taşınmaz için ise yüzde 18 oranında KDV., Tüm taşınmazlar için ihale bedeli üzerinden yüzde 05,69 D.V., yüzde 0 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan

birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgilimevzuat uygulanacaktır.)


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyorm sayılacakları, Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/213 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.