Sedefkar Mimarlık Görsel Sanatlar Yapı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sedefkar Mimarlık Görsel Sanatlar Yapı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Sedefkar Mimarlık Görsel Sanatlar Yapı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Servet İltaş tarafından 40 bin TL'lik sermaye ile 22 Ocak 2015 tarihinde Kağıthane'de kuruldu.


Sedefkar Mimarlık Görsel Sanatlar Yapı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Servet İltaş tarafından 40 bin TL'lik sermaye ile 22 Ocak'ta kuruldu. 


Sedefkar Mimarlık Görsel Sanatlar Yapı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1) Her Türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik,  teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  2)  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon,radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.  3) Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. Her türlü tabela, stand, folyo kesim, billboard, cephe giydirme, araç giydirme, dijital baskı, vinil germe,branda ve benzeri ürünlerin dizgi, imalat ve uygulamasını yapmak, yaptırmak. 4) Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. Her Türlü grafik tasarım hizmetleri vermek. 5) Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilerin bunlara ait işletmelerin her türlü reklamcılıkla ve yayıncılıkla ilgili işlerini hazırlamak ve yapmak yapılacak işlerin bir kısmını nam ve hesaplarına bir başkalarına yaptırmak her türlü gazete dergi mecmua kitap vs. yayınlamak,bunları konu ve mevzuu ile teknik kısımlarını satın almak yaptırmak birleştirmek organize etmek ve yayınlamak. 6) Şirket her türlü reklam işlerini yapmak ve bu amaçla; radyo, televizyon, video, gazete, dergi , el ilanı gibi araç ve vasıtalardan faydalanır. Her türlü reklam hizmetlerini sunmak. Bilgisayar ve büro makineleri ile dizgi baskı filmlerini hazırlar ve her türlü baskı tekniği ile basımını yapar. 7) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. İç ve dış dekorasyona yönelik mimarlık ve danışmanlık hizmetlerini gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında vermek. 8) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 9) Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. 10) Konusu ile ilgili başka şirket ve kuruluşların temsilciliklerini, bayiliklerini yapmak ve bayilik vermek.Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli patent,know-how lisans marka alameti farika amblem ihtira beratı telif hakları gibi hakları ile Türk Standartları Enstitüsünden konusu ile ilgili mamuller için TSE markası kullanma hakkını almak satmak ve tescil ettirmek. 11) Patent itira beratı alemeti farika,marka, know how gibi gayri maddi haklar almak tasarruf etmek devretmek kiralamak veya kiraya vermek. 12) Konusu ile ilgili faaliyetleri yerine getirebilmek için imalathaneler, fabrikalar,atölyeler, satış büroları inşa etmek, kiralamak, devir etmek, işletmek, satın almak, kiraya vermek. 13) Amaç ve konusuyla ilgili faaliyetleri yürütebilmek için nakil vasıtaları satın almak, sahibi bulunduklarını satmak, kiraya vermek veya bu işleri için gerekli bütün işlemleri yapmak. 14) Konusu ile ilgili faaliyetlerde aracılık yaparak komisyon almak.Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her nevi menkul mallara ve gayri menkullere tasarruf etmek gayri menkulleri almak satmak sair suretlerde bunları iktisap etmek ve elden çıkarmak gayrimenkul inşa etmek ifraz ve tevhid gayri etmek menkuller üzerinde her çeşit aynı ve şahsi irtifaklar kurmak ve bunları kaldırmak, alacak ve borçları için kendisinin ve başkalarının gayri menkulleri üzerinde her çeşit rehni ve ipotekler tesis etmek ve bunları yenilemek, uzatmak, değiştirmek ve kaldırmak. Şirket için yararlı görülen hallerde Türk Ticaret Kanunu 465 maddesi hükümlerine riayet etmek sureti ile başkalarına kefalet vermek ve bunlardan dolayı gayri menkuller üzerinde her çeşit ipotekler tesis etmek ve bunları kaldırmak,        Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınması lazımdır.


Sedefkar Mimarlık Görsel Sanatlar Yapı Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kağthane, Sanayi Mahallesi, Zafer Caddesi, Bakay Sokak, 15.