Şehirevleri Yapı Emlak İnşaat Malzemeleri Gıda Bina Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Şehirevleri Yapı Emlak İnşaat Malzemeleri Gıda Bina Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Şehirevleri Yapı Emlak İnşaat Malzemeleri Gıda Bina Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Şehirevleri Yapı Emlak İnşaat Malzemeleri Gıda Bina Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Ümit Bilgili tarafından kuruldu.Şehirevleri Yapı Emlak İnşaat Malzemeleri Gıda Bina Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Ümit Bilgili tarafından kuruldu.

Şehirevleri Yapı Emlak İnşaat Malzemeleri Gıda Bina Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
YAPI a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.hertürlü inşaat malzemesinin toptan ve parekende alım satım ticaretini yapmak e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. . EMLAK Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak,ruhsatlar alarak bölümlere ayırarak kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. BİNA YÖNETİM bina ve sitelerin aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması , bina içi temizlik Bahçe bakım ve düzenlemesi GIDA İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. kafe ve lokanta açmak Yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için: Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması; Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi Şirketin amaçları ile ilgili olarak pazarlama, dağıtım, depolama, toptancılık, perakendecilik, komisyonculuk yapmak. şubeler açmak, acentelikler, bayilikler, temsilcilikler almak ve vermek. Şirketin işleri için ihtiyacı olan finansmanı iç ve dış piyasalardan uzun, orta kısa vadeli krediler almak, istikrazlar akdetmek, aval ve teminat kredileri teşvik ve benzeri ihtisas kredileri temin etmek ve almak. Tüm kredilerden faydalanmak. Arazi, arsa satın almak gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, ambalaj tesisleri, depolar idare ve hizmet binaları ile lojman ve sosyal tesisler, muhafaza depoları kurmak, bizzat veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Osmanağa Mah. Mayısgülü Sok. Uraz Apt. No:2 A KADIKÖY