29 / 06 / 2022

Şeker fabrikalarının satış süreci meclis gündeminde!

Şeker fabrikalarının satış süreci meclis gündeminde!

Şeker fabrikalarının satış süreci meclis gündemine taşındı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı..Şeker fabrikalarının satış süreci meclis gündeminde!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının satış sürecine ve fabrika çalışanlarının durumuna ilişkin soru önergesi hazırladı. Gürer sorularının Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Gürer önergesinde "İşçi, çiftçi, esnaf, besici, nakliyeci çalışanları ile 80 milyonun sağlığı ile doğrudan ilgili şeker fabrikalarının özelleştirilme süreci tüm kesimlerin karşı çıkmasına karşın devam ettirilmektedir." diyerek sürece ilişkin 2 soru sordu.

1- Şeker fabrikaları neden bölge çiftçi ve işçi kuruluşlarına devir edilmeyerek ihale ile çok acele satış yoluna gidilmiştir? 5 yıl faaliyet zorunluluğuna rağmen kapatılması halinde ne yaptırım uygulanacaktır?

2- Satışı yapılan fabrikaların çalışanları sözleşmeye uygun davranılmazsa ne olacaktır?