09 / 08 / 2022

Şeker Finansal Kiralama 50 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!  

Şeker Finansal Kiralama 50 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!  

Şeker Finansal Kiralama tarafından 50 milyon TL ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçları SPK taarfından onaylandı...Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı. 

Şeker Finansal Kiralama'nın yurt içinde, 50 milyon TL ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde, Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 22 Haziran 2020 tarihinde SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurusu onaylandı. 

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin KAP açıklaması:
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde, 50.000.000.-TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 22/06/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç tavanı başvurumuz 27/08/2020 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır.

  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Tertip ihraç belgesi için tıklayın

Hukuki rapor için tıklayın