Senkra Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Senkra Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Senkra Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Senkra Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Cenk Dığdığoğlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Şişli'de kuruldu.Senkra Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Cenk Dığdığoğlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Şişli'de kuruldu.


Senkra Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1 - İnşaat malzemeleri,demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini,fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya,nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 2- Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 3-Her türlü nalburiye işleri yapmak    4-İnşaat işleri ile ilgili fabrika ve diğer tesisler kurmak, işletmek ve gerektiğinde kiralamak,yurt içi ve yurt dışında müşavirlik, kontrollük, mühendislik,plan ve proje, etüd ve fizibilite hizmetlerini yürütmek, bu konular ile ilgili yarışma, ihale ve taahhütlere katılmak,  5- Toplu yerleşim projeleri, fabrika,hastane, konut gibi yapı projelerinin makine mühendislik işleri, bu projelerin gerektirdiği mühendislik ve kontrollük işlemleri, yatırımlar ve bunların yapılabilirliği konusunda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek  6- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 7- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi,kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;  8-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık  haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,  9 - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 10- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 11- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 12- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamuiktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, üniversiteler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 13- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 14- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 15 - Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 16-  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 17- Her türlü mühendislik ,emlak ve proje hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 18- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur,su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak 19 - Kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol,su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  20- Konusu ile ilgili dergi yayıncılığı,internet ve mobil yayıncılık ve reklam işleri.  Yukarıda gösterilen konulardan başka işlerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.


Senkra Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres; şişli, Mecidiyeköy Mah, Lati Lokum Sk. Can Apt. 69/8