Servet Gayrimenkul halka arz gelirinin kullanımını yayınladı!

Servet Gayrimenkul halka arz gelirinin kullanımını yayınladı! Servet Gayrimenkul halka arz gelirinin kullanımını yayınladı!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Servet Gayrimenkul halka arz gelirinin kullanımını yayınladı. Şirket hisselerin satışından 5.460.000 TL gelir elde etti...Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca halka açılan ortaklığın halka arzdan elde ettiği fonların izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, ortaklık tarafından paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve halka arz dönemini içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir özel durum açıklaması yapması zorunludur. 


Bu kapsamda Şirketimizin halka arz izahnamesinin 1.10 numaralı  "İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri" başlıklı bölümünde: "Şirket h lihazırda istikrarlı şekilde kira geliri getiren bir gayrimenkul portföyüne sahiptir. Şirket bu portföyünü büyütmek için arsa sahipleri ile kat karşılığı veya hasılat paylaşımına dayalı anlaşmalar yapmayı ve yeni projeler geliştirmeyi planlamaktadır. Şirket'in borçlanma kapasitesi ve projelerde yapılacak ön satışların bu tür yatırımları finanse etmek için yeterli olacağı düşünülmektedir. Ancak bu tür projelerde kredi temini veya ön satış öncesinde işletme sermayesine ihtiyaç duyulabileceğinden, Şirket bu ihtiyacını halka arzdan gelecek nakit girişi ile karşılamayı planlamaktadır." denilmekte ayrıca yine izahnamenin 3.4.7. bölümünde İstanbul Kağıthane'de başlanması planlanan projeye ilişkin bilgiler de verilmektedir. 


Nisan ayında gerçekleştirilen halka arzımızda toplam 13.000.000 adet hissenin 2,73 TL/adet fiyatından yatırımcılara satışı yapılmış olup bunun 2.000.000 adedi sermaye artırımı şeklinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisselerin satışından 5.460.000 TL gelir elde etmiştir. Bugün itibariyle Kağıthane'de gerçekleştirilmesi planlanan projenin ruhsat alım süreci henüz tamamlanamadığı için bu tutardan herhangi bir ödeme yapılmamış olup elde edilen halka arz geliri para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmektedir.


SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.