Servet GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Servet GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!Servet GYO'nun 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi. 


Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulunun 2020 yılı kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı. 

Servet GYO'nun kar dağıtım politikasında yer alan "Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece, Yönetim Kurulu dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 30'u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dağıtmayı Genel Kurul'a teklif eder." hükmü çerçevesinde;

Kar dağıtılmayacak

Şirketin 2021 yılında devam eden yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacı sebebiyle, 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi. 

965.7 milyon TL'lik zarar 

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu'na göre; çıkarılmış sermayesi 52 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin 965 milyon 777 bin 999 TL olan dönem karına karşı, 965 milyon 777 bin 999 TL zararı nedeniyle kar payı dağıtmayacak. 

 Servet GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Servet GYO'nun KAP açıklaması:
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

Şirketimizin kâr dağıtım politikasında yer alan "Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece, Yönetim Kurulu dağıtılabilir dönem kârının asgari %30'u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dağıtmayı Genel Kurul'a teklif eder." hükmü çerçevesinde; Şirketimizin 2021 yılında devam eden yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacı sebebiyle, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul' a teklif edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Dosya için tıklayın