18 / 08 / 2022

Servet GYO Flatofis A Blok'un vergisini üzerine alacak!

Servet GYO Flatofis A Blok'un vergisini üzerine alacak!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Flatofis A Blok'un kısmi bölünme suretiyle Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınması hakkında yönetim kurulu kararını açıkladı.Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Flatofis A Blok'un kısmi bölünme suretiyle Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınması hakkında yönetim kurulu kararını açıkladı.


Açıklamalar

Yönetim Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.06.2016 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda;


3 Haziran 2016 tarih ve 11 no'lu Yönetim Kurulu toplantısının: "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Şirketimizin müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine karar vermiştir." Şeklindeki 4. Maddesinin "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Şirketimizin devraldığı varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine karar vermiştir." şeklinde değiştirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.