13 / 08 / 2022

Seventh Global İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!


Seventh Global İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi Kağıthane'de Moid Ur Rehman Baig tarafından kuruldu.Seventh Global İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi Kağıthane'de Moid Ur Rehman Baig tarafından kuruldu.

Seventh Global İnşaat Gayrimenkul Limited Şirketi konusu:

İNŞAAT Her türlü hisseli, hissesiz, arsa, arazi ve binaları satın alarak bunlara her nevi konutlar, iş yeri, fabrika binaları, turistik tesisler, spor alanları, yeşil alanlar, toplu konutlar yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, satmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat müteahhitlik hizmetlerine bulunmak. Her türlü yol, köprü, baraj, hava alanı, sulama tesisleri, rıhtımlar, limanlar, deniz yapıları, kanalizasyonlar, su arıtma ve getirme tesisleri, hafriyat, asfaltlama işleri, organize sanayi yapıları ve diğer inşaat işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak. Her türlü hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve diğer gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projeleri yapım ile intifa, irtifa, sükuna, tapu cins tahsisi, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurtiçinde ve yurt dışında dekorasyon, mühendislik, mimarlık, müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri, dinlenme evleri, plaj, lokanta, kafeterya, konaklama, eğlence, yiyecek ve içecek tesisleri inşa edebilir. Her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin imali, imal ettirilmesi için gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ithalini, ihracını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapabilir. Her türlü, demir, saç, profil, paslanmaz saç, galvaniz, pirinç, bakır, levha ve diğer madenlerden mamul emtianın ithalatı, ihracatı işi ile iştigal etmek. Her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Her türlü kentsel dönüşüm ile ilgili iş ve işlemleri yapmak kentsel dönüşüm alanında inşaat faaliyetlerinde bulunmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz , altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. EMLAKÇILIK Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. TURİZM Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, sağlık turizmi dahil her türlü turizm hizmeti vermek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, vize danışmanlığı ve iş takiplerini yapmak. Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 1618 sayılı kanun uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak. Hac ve umre organizasyonları düzenlemek. Turistik amaçlı otel, motel, kamping, tatil köyü açmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak. İÇ VE DIŞ TİCARET Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, transit ticareti, alımı, satımı, pazarlaması, üretimi, iç ve dış ticareti konularında faaliyette bulunmak. Şirket yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunmaktadır. a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, finansal ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.